Sebehodnocení škol : nový prvek v islandském školství

Title: Sebehodnocení škol : nový prvek v islandském školství
Variant title:
  • Self-evaluation of schools : new element in the Icelandic school system
Contributor
Emmerová, Kateřina (Translator)
Pol, Milan (Translator)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. [33]-46
Extent
[33]-46
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Článek popisuje, jak se vyvíjela filozofie sebehodnocení škol v 90. letech od takřka globálního kontextu až k její manifestaci v islandském školském zákoně z roku 1995. Autorka se dále snaží na základě názorů soudobých autorů osvětlit vývoj i současné postavení sebehodnocení škol na Islandu. K tomu nabízí vysvětlení některých důležitých okolností věci, např. proč evaluační iniciativy islandských škol nevyhovují standardům stanoveným islandskými úřady. V závěru je věnována pozornost perspektivám evaluace škol na Islandu a v jiných zemích. Tento text vychází z autorčiny zprávy pro Institute of Education, University of London, která srovnávala přístupy k evaluaci v Anglii a na Islandu. Tato zpráva vznikla v roce 1998 a je jedním z výsledků jednoročního studijního pobytu autorky na tomto Institutu2. Jedním z hlavních cílů předloženého textu je představit různé modely evaluace a informovat o postavení evaluace na Islandu. Jeho jádrem pak je analýza potřeb škol v Reykjavíku, založená na rozhovorech s jednou třetinou ředitelů tamních základních škol, a rovněž rozbor pramenů odborné literatury, které by mohly poskytnout odpovídající přístupy pro islandské prostředí.