Učitelem řízené zdokonalování školy : agilita, strategie a individuální vedení

Title: Učitelem řízené zdokonalování školy : agilita, strategie a individuální vedení
Variant title:
  • Teacher-led school improvement : agency, strategy and distributive leadership
Author: Frost, David
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2000-2001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. [7]-19
Extent
[7]-19
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek vychází z dlouhodobého výzkumného a vývojového projektu, který se uskutečňoval v polovině 90. let a vyústil v model podpory učitelem řízeného zdokonalovaní školy. Tento model využívají školy v kontextu partnerství s vysokoškolskými institucemi, z něhož plynou učitelům prostředky, nezbytné pro systematickou rozvojovou práci. Model vznikal především v rámci programu CANTARNET , do kterého bylo zapojeno více než dvacet středních škol z hrabství Kent a později byl přizpůsoben účasti dalších subjektů včetně místních školských úřadů. Mým cílem je prozkoumat spojitost klimatu intenzivního tlaku na měřitelné výsledky ("performativity") s rolí učitelské agility, a to se zřetelem na morálku učitele i na potřebu efektivního zdokonalování školy.