Karel Vinařický: Mezi klasicismem a romantikou

Title: Karel Vinařický: Mezi klasicismem a romantikou
Variant title:
  • Karel Vinařický: Between Classicism and Romanticism
Source document: Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 54-92
Extent
54-92
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study deals with Classicism in the work of Alois Josef Vinařický in the period 1820–1850, specifically. The analysis documents that in this time the markers of Classicism can be found in different constellations performing a variety of functions. In this regard the polemics between Czech Classicism and Romanticism after 1836 is especially relevant.
References
[1] Antonína Jaroslava Puchmajera sebrané básně 1881 (Praha: I. L. Kober)

[2] HAMAN, Aleš, 2007. Trvání v proměně (Praha: ARSCI)

[3] Hš (HANUŠ, Josef), 1907. "Vinařický Karel Alois", in Ottův slovník naučný 26 (Praha: J. Otto), s. 715–719

[4] HERZOG, Jan, 1822. Básně Jana Herzoga (Praha: Josefa Vetterlová)

[5] HOLLÝ, Ján, 1824. Rozličné básně hrdinské, elegiacké, lyrické z Virgilia, Teokrita, Homéra, Ovidia, Tirtea, a Horáca (Trnava: Jan Kristián Jelínek)

[6] HORVÁTH, Tomáš, 2002. Rétorika historie (Bratislava: Veda)

[7] IBRAHIM, Robert – PLECHÁČ, Petr – ŘÍHA, Jakub, 2013. Úvod do teorie verše (Praha: Akropolis)

[8] JAKUBEC, Jan, 1902. "Josef Jungmann básník a publicista. Jungmannova škola", in Literatura česká XIX. století I (Praha: Laichter), s. 542–632

[9] JAKUBEC, Jan, 1929. Dějiny literatury české II (Praha: J. Laichter)

[10] JANÁČKOVÁ, Jaroslava, 1997. "Romantismus – biedermeier", in Holý, J., Janáčková, J., Lehár, J., Stich, A., Česká literatura od počátků k dnešku (Praha: Nakladatelství Lidové noviny), s. 205–261

[11] JUNGMANN, Josef, 1820. Slovesnost, aneb Sbírka příkladů s krátkým pojednáním o slohu (Praha: Josefa Vetterlová z Vildenbrunnu)

[12] JUNGMANN, Josef, 1845. Slovesnost, aneb nauka o výmluvnosti prosaické, básnické i řečnické se sbírkou příkladů v nevázané i vázané řeči (Praha: Kronberger a Řivnáč)

[13] JUNGMANN, Josef, 1896. Sebrané drobné spisy veršem i prosou I (Praha: I. L. Kober)

[14] KÁBRT, Jan (a kol.), 1957. Latinsko-český slovník (Praha: Státní pedagogické nakladatelství)

[15] Karla Aloisa Vinařického Korrespondence a spisy pamětní I. 1903. (Praha: Česká akademie Císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění)

[16] Karla Aloisa Vinařického Korrespondence a spisy pamětní II. 1909. (Praha: Česká akademie Císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění)

[17] Karla Aloisa Vinařického Korrespondence a spisy pamětní III. 1914. (Praha: Česká akademie Císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění)

[18] Karla Al. Vinařického Sebrané spisy veršem i prosou 1871. (Praha: I. L. Kober)

[19] KOCIÁN, Jan, 1824. Básně Jana Kociána (Praha: Josefa Vetterlová z Vildenbrunnu)

[20] KOLLÁR, Jan, 1832. Slávy dcera (Pešť: Trattner a Károli)

[21] KOLLÁR, Jan, 1845. Díla básnická Jana Kollára ve dvou dílích (Budín: Gyurián a Bagó)

[22] KRÁL, Josef, 1909. Česká prosodie (Praha: J. Otto)

[23] KRÁSNOHORSKÁ, Eliška, 1990. "Obraz novějšího básnictví českého", in Jeřábek, D. (ed.)., O národní literaturu. Z úvah a polemik doby májovců a lumírovců (Praha: Melantrich), s. 157–182

[24] KREJČÍ, Karel, 1975. Česká literatura a kulturní proudy evropské (Praha: Československý spisovatel)

[25] KUZMÁNY, Karol, 2014. Dielo (Bratislava: Kalligram – Ústav slovenskej literatury SAV)

[26] LEHÁR, Jan – STICH, Alexandr – JANÁČKOVÁ, Jaroslava – HOLÝ, Jiří, 1998. Česká literatura od počátků k dnešku (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[27] MICHALOVÁ, Rea, 2007. Klasicismus v moderním umění (Praha: Michal's collection)

[28] NEBESKÝ, J. K., 1841. "Sněmy zvířat", Příloha ke Květům, roč. 8, č. 5, 11. 3. 1841, s. 17–18

[29] NERUDA, Jan, 1951. Podobizny I (Praha: Československý spisovatel)

[30] NERUDA, Jan, 1952. Podobizny II (Praha: Československý spisovatel)

[31] NOVÁK, Arne, 1905. "Lyrika a didaktika předbřeznová v rukách epigonů", in Literatura česká devatenáctého století III/1 (Praha: J. Laichter), s. 357–390

[32] NOVÁK, Arne, 1933. Literatura českého klasicismu obrozenského (Praha: Státní nakladatelství)

[33] NOVÁK, Arne, 1936–1939. Přehledné dějiny literatury české (Olomouc: R. Promberger)

[34] MRÁZ, Bohumír (ed.), 1988. Mácha, Karel Hynek, Hrady spatřené (Praha: Panorama)

[35] PETRBOK, Václav, 2008. "Karel Alois Vinařický", in Lexikon české literatury 4 (Praha: Academia), s. 1352–1358

[36] PETŘÍČEK, Miroslav jr., 2009. "Komparatistika jako způsob myšlení", in Tureček, Dalibor (ed.), Národní literatura a komparatistika (Brno: Host), s. 48–55.

[37] PŘECECHTĚL Rupert M., 1875. Českoslovanský Plutarch (Kroměříž: R. Přecechtěl)

[38] ROŽNAY, Samuel, 1812. Písně Anakreonovy z Řeckého přeložené s přídavkem některých jiných básní (Praha: František Jeřábek)

[39] ŠAFAŘÍK, Pavel Josef, 1818. Počátkové českého básnictví obzvláště prozodie (Praha: J. Kramerius a J. G. Kalve)

[40] PUCHMAJER, Antonín Jaroslav (ed.), 1814. Nové básně (Praha: František Sommer)

[41] PUCHMAJER, Antonín Jaroslav, 1881. Antonína Jaroslava Puchmajera sebrané básně (Praha: I. L. Kober)

[42] PURKYNĚ, Jan Evangelista, 1841. Bedřicha Šillera básně lyrické II (Vratislav: Ferdinand Hirt)

[43] ŠTĚPÁNEK, Vladimír, 1960. "Poezie", in Dějiny české literatury III (Praha: Nakladatelství československé akademie věd), s. 342–367

[44] TRNKA, František Dobromil, 1821. Vesna či Básně prvotinné F. D. Trnky (Hradec Králové: J. F. Pospíšil)

[45] TUREČEK, Dalibor, 2012. České literární romantično (Brno: Host)

[46] VAŠÁK, Pavel, 1981. Literární pouť Karla Hynka Máchy (Praha: Odeon)

[47] VINAŘICKÝ, Karel Alois, 1829a. "Literní listy", Časopis Společnosti Vlastenského museum v Čechách, roč. 3, s. 75–81

[48] VINAŘICKÝ, Karel Alois, 1829b. "Drobnůstky z rukopisu Starého veršovce", Časopis Společnosti Vlastenského museum v Čechách, roč. 3, s. 82–83

[49] VINAŘICKÝ, Karel Alois, 1930. "České veršovství. Ze spisů Starého veršovce vyňato a vzděláno Karlem Vinařickým", Časopis Společnosti Vlastenského museum v Čechách, roč. 4, s. 51–55

[50] VINAŘICKÝ, Karel Alois, 1834. O stanie obecnym literatury czeskiéj (Kraków: Józef Czech)

[51] VINAŘICKÝ, Karel Alois, 1836. "Pána Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic věk a spisy vybrané", in Pana Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic věk a spisy vybrané (Praha: Václav Špinka), s. VII–LXVII

[52] VINAŘICKÝ, Karel Alois, 1839. "Výpisky ze Strabona", Časopis českého museum, roč. 11, s. 269–287

[53] VINAŘICKÝ, Karel Alois, 1841. Coup d' oeil sur la Littérature Bohéme de 1836 jusqu a la fin 1840 (Praha: s. n.)

[54] VINAŘICKÝ, Karel Alois, 1842. Kytka. Dárek malým čtenářům (Praha: J. Spurný)

[55] VINAŘICKÝ, Karel Alois, 1843. Varyto a lyra (Praha: Bohumil Haas)

[56] VINAŘICKÝ, Karel Alois, 1845. Druhá kytka básní, bajek, písní a hádanek. S obrázky a notami. Dárek malým čtenářům (Praha: Arcibiskupská knížecí tiskárna)

[57] VINAŘICKÝ, Karel Alois, 1856. "O hravém rýmování", Škola 2, s. 56–77

[58] VINAŘICKÝ, Karel Alois, 1863a. Sněmy zvířat (Praha: I. L. Kober)

[59] VINAŘICKÝ, Karel Alois, 1863b. Vlasť (Praha: Rohlíček a Sievers)

[60] VINAŘICKÝ, Karel Alois, 1871. Sebrané spisy veršem i prosou (Praha: I. L. Kober)

[61] VLČEK, Jaroslav, 1898. Několik kapitolek z dějin naší poesie (Praha: Bursík a Kohout)

[62] VLČEK, Jaroslav, "Slovensko katolické", in Literatura česká devatenáctého století II (Praha: J. Laichter), s. 232–264