Bohemica litteraria

Title: Bohemica litteraria
ISSN
1213-2144 (print)
2336-4394 (online)
Publisher
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Published: 2009-present
Description
Bohemica litteraria je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje původní příspěvky z oblasti literárněvědné bohemistiky. V jejím rámci se zaměřuje se na široké spektrum témat z oblasti literární teorie, historie a kritiky, dále komparatistiky, didaktiky, kulturních a adaptačních studií apod. Časopis uveřejňuje recenzované studie, dále rozhovory, recenze odborných publikací, zprávy ze života oboru i Ústavu české literatury a knihovnictví. Od r. 2009 vychází dvakrát ročně. Je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada literárněvědná bohemistická (V), Bohemica litteraria = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series bohemica litteraria (V), Bohemica litteraria, které vycházelo v letech 1998-2008, a SPFFBU, Řada literárněvědná (D) ISSN 0231-7818, které vycházelo v letech 1954-1997.
Bohemica litteraria, ISSN 1213-2144 (print), ISSN 2336-4394 (online), is a peer-reviewed scholarly journal that publishes original contributions to the field of Czech literature studies. The journal focuses on a wide range of topics within Czech literature studies, related to literary theory, history and criticism, comparative literature, didactics, cultural and adaptation studies, and others. The journal publishes peer-reviewed studies as well as interviews, reviews of scholarly publications, and reports of significant events in the field and at the Department of Czech Literature and Library Studies. The journal has been issued twice a year since 2009. Bohemica litteraria is a continuation of the periodical Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, Řada literárněvědná bohemistická (V), Bohemica litteraria = Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series bohemica litteraria (V), Bohemica litteraria, which was published from 1998 to 2008; and Series litteria (D) published 1954-1997.
Volumes, Issues
2023 (Volume 26)
1 2
2022 (Volume 25)
1 2
2021 (Volume 24)
1 2
2020 (Volume 23)
1 2
2019 (Volume 22)
1 2
2018 (Volume 21)
1 2
2017 (Volume 20)
1 2
2016 (Volume 19)
1 2
2015 (Volume 18)
1 2
2014 (Volume 17)
1 2
2013 (Volume 16)
1 2
2012 (Volume 15)
1 2
2011 (Volume 14)
1  [V14/1] 2  [V14/2]
2010 (Volume 13)
1-2  [V13]
2009 (Volume 12)
1-2  [V12]