Advanced search

Searching in title Bohemica litteraria. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 290

Issue
Bohemica litteraria, 2022, vol. 25, issue 2.

Article
Nováková, Ester. Bezdětný hospodář Arne Novák v zrcadle korespondence. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 159–162.

Article
Kožmín, Zdeněk. Oldřich Mikulášek: Balada o Smrtelné ulici v Třebíči. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 147–156.

Article
Tureček, Dalibor. Karel Vinařický: Mezi klasicismem a romantikou. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 54–92.

Article
Jedličková, Alice. Jeden model a různé zájmy : konvergence a divergence intermediálních studií. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 98–125.

Article
Mitrevski, Dime. The Oxford Handbook of Adaptation Studies. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 163–166.

Article
Bubeníček, Petr. Jiná podoba příběhu o osamělosti v televizním seriálu Olive Kitteridgeová. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 126–143.

Article
Jankovič, Milan. Druhé ohlédnutí ke Kantovi. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 93–97.

Article
Janíčková, Marta. V Telči se uskutečnil další ročník literárněvědné doktorandské konference. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 153–155.

Article
Jaluška, Matouš, Jedličková, Alice, Koten, Jiří, Kulhánková, Markéta. Virtuální kulatý stůl : Proč a k čemu diachronní naratologie?. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 139–149.

Article
Jindráček, Václav. Výuka poezie a inspirace Cullerovou Teorií lyriky. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 45–68.

Article
Lukáš, Martin. "Pravda se zle oře" : poznámky k narativní koherenci Vančurovy Hrdelní pře anebo Přísloví. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 100–114.

Article
Vašíčková, Michaela. Hereze v listech rané Jednoty bratrské. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 7–18.

Article
Jedličková, Alice. Narativní koherence jako průvodní rys proměn žánru : na příkladu próz s historickou tematikou. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 115–136.

Article
Jaluška, Matouš, Müller, Richard. Tříštění těla : středověká inkoherence Kafkova Rozjímání a Ortelu. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 69–99.

Article
Bolton, Jonathan. A guest from the unknown : Antigone and Jan Patočka's cultural criticism. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 13–30.

Article
Josl, Jan. The mystery of art history : Patočka and Ingarden. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 117–131.

Article
Sládek, Ondřej. Jan Patočka on structuralism : connections and relationships. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 99–116.

Article
Jankovič, Milan. Patočka's concept of style and the aesthetic attitude. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 142–146.

Article
Chitnis, Rajendra. A message from a Bohemian "interculture" : Patočka's translation of Durych's Boží duha. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 31–50.

Article
Plunkett, Erin. "New human possibilities" in Patočka's philosophy of literature. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 69–80.

Article
James, Petra, Tlustý, Jan. Editorial. Bohemica litteraria. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 7–9.