Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Bohemica litteraria. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 290

Číslo
Bohemica litteraria, 2022, vol. 25, issue 2.

Článek
Nováková, Ester. Bezdětný hospodář Arne Novák v zrcadle korespondence. Bohemica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 159–162.

Článek
Kožmín, Zdeněk. Oldřich Mikulášek: Balada o Smrtelné ulici v Třebíči. Bohemica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 147–156.

Článek
Tureček, Dalibor. Karel Vinařický: Mezi klasicismem a romantikou. Bohemica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 54–92.

Článek
Jedličková, Alice. Jeden model a různé zájmy : konvergence a divergence intermediálních studií. Bohemica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 98–125.

Článek
Mitrevski, Dime. The Oxford Handbook of Adaptation Studies. Bohemica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 163–166.

Článek
Bubeníček, Petr. Jiná podoba příběhu o osamělosti v televizním seriálu Olive Kitteridgeová. Bohemica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 126–143.

Článek
Jankovič, Milan. Druhé ohlédnutí ke Kantovi. Bohemica litteraria. 2017, roč. 20, č. 1, s. 93–97.

Článek
Janíčková, Marta. V Telči se uskutečnil další ročník literárněvědné doktorandské konference. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 153–155.

Článek
Jaluška, Matouš, Jedličková, Alice, Koten, Jiří, Kulhánková, Markéta. Virtuální kulatý stůl : Proč a k čemu diachronní naratologie?. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 139–149.

Článek
Jindráček, Václav. Výuka poezie a inspirace Cullerovou Teorií lyriky. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 45–68.

Článek
Lukáš, Martin. "Pravda se zle oře" : poznámky k narativní koherenci Vančurovy Hrdelní pře anebo Přísloví. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 100–114.

Článek
Vašíčková, Michaela. Hereze v listech rané Jednoty bratrské. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 7–18.

Článek
Jedličková, Alice. Narativní koherence jako průvodní rys proměn žánru : na příkladu próz s historickou tematikou. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 115–136.

Článek
Jaluška, Matouš, Müller, Richard. Tříštění těla : středověká inkoherence Kafkova Rozjímání a Ortelu. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 69–99.

Článek
Bolton, Jonathan. A guest from the unknown : Antigone and Jan Patočka's cultural criticism. Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 13–30.

Článek
Josl, Jan. The mystery of art history : Patočka and Ingarden. Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 117–131.

Článek
Sládek, Ondřej. Jan Patočka on structuralism : connections and relationships. Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 99–116.

Článek
Jankovič, Milan. Patočka's concept of style and the aesthetic attitude. Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 142–146.

Článek
Chitnis, Rajendra. A message from a Bohemian "interculture" : Patočka's translation of Durych's Boží duha. Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 31–50.

Článek
Plunkett, Erin. "New human possibilities" in Patočka's philosophy of literature. Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 69–80.

Článek
James, Petra, Tlustý, Jan. Editorial. Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 7–9.