Bohemica litteraria 2018, roč. 21, č. 1

Obrázek
Rok
2018
Rok vydání
2018
ISSN
1213-2144 (print)
2336-4394 (online)
Editorial
Page Title
7 Editorial Bočková, Hana | pdficon
Ohlédnutí
Page Title
11-14 Milanu Suchomelovi místo laudatia Sedláček, Tomáš | pdficon
15-17 Suchomeliana Trávníček, Jiří | pdficon
18-28 Bibliografie profesora PhDr. Milana Suchomela, CSc. Dušková, Pavlína; Urválková, Zuzana; Vobecká, Dagmar | pdficon
Studie
Page Title
31-46 Alegorie a odkazy k apoštolu Petrovi v Shakespearově Romeovi a Julii Osolsobě, Petr | pdficon
47-59 Nerudova povídka Franc: romantizující kontexty realistické črty Tureček, Dalibor | pdficon
60-68 Almanach na rok 1914 aneb Druhá zkouška Poláček, Jiří | pdficon
69-77 Jiří Mahen očima Milana Suchomela Rambousek, Jiří | pdficon
78-86 Nezvalova gotická i surrealistická Valérie Fořt, Bohumil | pdficon
87-100 Ke vzniku a recepci Bassova protektorátního románu Gilk, Erik | pdficon
101-112 Arnošt Lustig a ti druzí Holý, Jiří | pdficon
113-121 Estetika překvapení v prózách Jiřího Kratochvila jako překladatelský problém Fišer, Zbyněk | pdficon
122-137 Konstrukce identity v kultuře a proti ní: autobiografie Janet Frameové Fonioková, Zuzana | pdficon
138-155 Vyprávět svět – o nepostradatelnosti mimésis ve fantastické literatuře na příkladu Vyprávění Ursuly K. Le Guinové Dědinová, Tereza | pdficon
156-168 Alegorické a reálné v románu a filmu Cesta Bubeníček, Petr | pdficon
Rozhovor
Page Title
171-178 Musíme si prožít reparát ze své hlouposti i tísně : (rozhovor v opozici – rozmlouvání s prof. Milanem Suchomelem) Bednářová, Jitka; Suchomel, Milan | pdficon
Sonety Neorfeovi
Page Title
181-194 Sonety Neorfeovi Skácel, Jan | pdficon