1

Title: Bohemica litteraria
Year: 2018
Volume: 21
Issue: 1
Publication year
2018
ISSN
1213-2144 (print)
2336-4394 (online)
Editorial
Title Document
Editorial | 7
Bočková, Hana
PDF
Ohlédnutí
Title Document
Milanu Suchomelovi místo laudatia | 11–14
Sedláček, Tomáš
PDF
Suchomeliana | 15–17
Trávníček, Jiří
PDF
Bibliografie profesora PhDr. Milana Suchomela, CSc. | 18–28
Dušková, Pavlína; Urválková, Zuzana; Vobecká, Dagmar
PDF
Studie
Title Document
Alegorie a odkazy k apoštolu Petrovi v Shakespearově Romeovi a Julii | 31–46
Osolsobě, Petr
PDF
Nerudova povídka Franc: romantizující kontexty realistické črty | 47–59
Tureček, Dalibor
PDF
Almanach na rok 1914 aneb Druhá zkouška | 60–68
Poláček, Jiří
PDF
Jiří Mahen očima Milana Suchomela | 69–77
Rambousek, Jiří
PDF
Nezvalova gotická i surrealistická Valérie | 78–86
Fořt, Bohumil
PDF
Ke vzniku a recepci Bassova protektorátního románu | 87–100
Gilk, Erik
PDF
Arnošt Lustig a ti druzí | 101–112
Holý, Jiří
PDF
Estetika překvapení v prózách Jiřího Kratochvila jako překladatelský problém | 113–121
Fišer, Zbyněk
PDF
Konstrukce identity v kultuře a proti ní: autobiografie Janet Frameové | 122–137
Fonioková, Zuzana
PDF
Vyprávět svět – o nepostradatelnosti mimésis ve fantastické literatuře na příkladu Vyprávění Ursuly K. Le Guinové | 138–155
Dědinová, Tereza
PDF
Alegorické a reálné v románu a filmu Cesta | 156–168
Bubeníček, Petr
PDF
Rozhovor
Title Document
Musíme si prožít reparát ze své hlouposti i tísně : (rozhovor v opozici – rozmlouvání s prof. Milanem Suchomelem) | 171–178
Bednářová, Jitka; Suchomel, Milan
PDF
Sonety Neorfeovi
Title Document
Sonety Neorfeovi | 181–194
Skácel, Jan
PDF