Konstrukce identity v kultuře a proti ní: autobiografie Janet Frameové

Název: Konstrukce identity v kultuře a proti ní: autobiografie Janet Frameové
Variantní název:
  • Identity construction within the culture and against it: autobiography by Janet Frame
Zdrojový dokument: Bohemica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 122-137
Rozsah
122-137
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Článek
Jazyk
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Abstrakt(y)
The paper examines a three-volume autobiography (To the Is-Land, An Angel at My Table, and The Envoy from Mirror City) by Janet Frame, focusing on its portrayal of the self-construction of the protagonist. Using a narrative psychological conception of the self (esp. by Dan McAdams) and constructivist theories of autobiographical practices (e.g. Bruner, Eakin), the paper demonstrates the ways in which the depicted search for personal identity in autobiography by Frame interplays with the narrative strategies of the text, and relates this identity search to the cultural determination of self-construction and models of identity available in the given society.
Reference
[1] FRAME, Janet. 1989 [1982, 1984, 1984]. An Autobiography (Auckland: Century Hutchinson).

[2] McCARTHY, Mary. 1963 [1957]. Memories of a Catholic Girlhood (Harmondsworth: Penguin).

[3] ANDERSON, Linda. 2001. Autobiography (London: Routledge).

[4] ANDREWS, Molly. 2004. "Counter-Narratives and the Power to Oppose", in Michael Bamberg, Molly Andrews (eds.): Considering Counter-Narratives. Narrating, Resisting, Making Sense (Amsterdam: John Benjamins Publishing Company), s. 1–6.

[5] BLATNÝ, Marek. 2003. "Sebepojetí z pohledu sociálně-kognitivní psychologie", in Marek Blatný, Alena Plháková (eds.): Temperament, inteligence, sebepojetí. Nové pohledy na tradiční témata psychologického výzkumu (Brno: Psychologický ústav Akademie věd ČR), s. 87–141.

[6] BLATNÝ, Marek – OSECKÁ, Lída – MACEK, Petr. 1993. "Sebepojetí v současné kognitivní a sociální psychologii", Československá psychologie 37, č. 5, s. 444–454

[7] BRUNER, Jerome. 1990. Acts of Meaning: Four Lectures on Mind and Culture (London: Harvard University Press).

[8] BRUNER, Jerome. 1991. "Self-Making and World-Making", Journal of Aesthetic Education 25, č. 1, s. 67–78. | DOI 10.2307/3333092

[9] BRUNER, Jerome. 1993. "The Autobiographical Process", in Robert Folkenflik (ed.): The Culture of Autobiography: Constructions of Self-representation (Stanford: Stanford University Press), s. 38–56.

[10] BRUNER, Jerome. 2004 [1987]. "Life as Narrative", Social Research 71, č. 3, s. 691–710.

[11] EAKIN, Paul John. 1992. Touching the World. Reference in Autobiography (Princeton: Princeton University Press).

[12] EAKIN, Paul John. 2008. Living Autobiographically. How We Create Identity in Narrative (London: Cornell University Press).

[13] FRIEDMAN, Susan Stanford. 1988. "Women's Autobiographical Selves. Theory and Practice", in Shari Benstock (ed.): The Private Self. Theory and Practice of Women’s Autobiographical Writings (London: Universit of North Carolina Press), s. 34–62.

[14] GIDDENS, Anthony. 1991. Modernity and Self-Identity (Cambridge: Polity Press)

[15] GUDMUNDSDÓTTIR, Gunnthórunn. 2003. Borderlines. Autobiography and Fiction in Postmodern Life Writing (Amsterdam: Rodopi).

[16] GUSDORF, Georges. 1980 [1956]. "Conditions and Limits of Autobiography", přel. James Olney, in James Olney (ed.): Autobiography: Essays Theoretical and Critical (Princeton: Princeton University Press), s. 28–48.

[17] JAMES, William. 1892. Psychology (New York: Henry Holt).

[18] JELINEK, Estelle C. 1980. "Introduction", in Estelle C. Jelinek (ed.): Women’s Autobiography: Essays in Criticism (Bloomington: Indiana University Press), s. 1–20

[19] MACEK, Petr. 2008. "Sebesystém, vztah k vlastnímu já", in Jozef Výrost, Ivan Slaměník (eds.): Sociální psychologie (Praha: Grada, 2. vyd.), s. 89–107.

[20] McADAMS, Dan P. 1996a. "Narrating the Self in Adulthood", in Gary Kenyon, James E. Birren, Jan-Erik Ruth, Johannes J. F. Schroots, Torbjorn Svensson (eds.): Aging and Biography: Explorations in Adult Development (New York: Springer), s. 131–148.

[21] McADAMS, Dan P. 1996b. "Personality, Modernity, and the Storied Self: A Contemporary Framework for Studying Persons", Psychological Inquiry 7, č. 4, s. 295–321. | DOI 10.1207/s15327965pli0704_1

[22] McADAMS, Dan P. 2003. "Identity and the Life Story", in Robyn Fivush, Catherine A. Haden (eds.): Autobiographical memory and the construction of a narrative self: developmental and cultural perspectives (London: Lawrence Erlbaum), s. 187–208.

[23] McADAMS, Dan P. 2013. "The Psychological Self as Actor, Agent, and Author", Perspectives on Psychological Science 8, č. 3, s. 272–295. | DOI 10.1177/1745691612464657

[24] OYSERMAN Daphna, Kristen ELMORE, George SMITH. 2012. "Self, Self-concept, and Identity", in Mark R. Leary, June Price Tangney (eds.): Handbook of Self and Identity, 2. vyd. (New York: The Guilford Press), s. 69–104.

[25] RICOEUR, Paul. 1995. Oneself as Another, přel. Kathleen Blamey (Chicago: The University of Chicago Press).

[26] SMITH, Sidonie. 1987. A Poetics of Women's Autobiography. Marginality and the Fictions of Self-Representation (Bloomington/Indianapolis: Indiana University Press).

[27] VLČKOVÁ, Irena a Marek BLATNÝ. 2005. "K narativnímu pojetí autobiografické paměti: výzkumné možnosti metody čáry života", in Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku IV (Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci), s. 183–199.

[28] WUCHERPFENNIG, Wolf. 2009. "Autobiographisches Schreiben und Identitätsarbeit. 10 Thesen", in Michael Grote, Beatrice Sandberg (edd.): Autobiographisches Schreiben in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur: Entwicklungen, Kontexte, Grenzgänge (München: IUDICIUM Verlag), s. 272–279.