Fonioková, Zuzana

Varianty jmen:

Fonioková, Zuzana (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8.

Článek
Koten, Jiří. A short reflection on speech-act theory of literary fiction. Bohemica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 7–12.

Článek
Fonioková, Zuzana; Alber, Jan. Budoucnost naratologie je v hybridizaci: rozhovor s Janem Alberem. Bohemica litteraria. 2016, roč. 19, č. 1, s. 177–183.

Článek
Fonioková, Zuzana. The butler's suspicious dignity : unreliable narration in Kazuo Ishiguro's The remains of the day. Brno studies in English. 2006, roč. 32, č. 1, s. 87–98.

Článek
Fonioková, Zuzana. Hranice nespolehlivého vyprávění. Bohemica litteraria. 2012, roč. 15, č. 1, s. 101–119.

Článek
Fonioková, Zuzana. Konstrukce identity v kultuře a proti ní: autobiografie Janet Frameové. Bohemica litteraria. 2018, roč. 21, č. 1, s. 122–137.

Článek
Fonioková, Zuzana. Kultura, příběhy, identita : čínsko-americké povídačky Maxine Hong Kingstonové. Bohemica litteraria. 2022, roč. 25, č. 2, s. 73–94.

Článek
Fonioková, Zuzana. Mezinárodní translatologické kolokvium v Greifswaldu. Bohemica litteraria. 2014, roč. 17, č. 1, s. 229–232.

Článek
Fonioková, Zuzana. The selective narrator : construction of the past in Kazuo Ishiguro's An artist of the floating world. Brno studies in English. 2007, roč. 33, č. 1, s. 133–142.