Fonioková, Zuzana

Name variants:

Fonioková, Zuzana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Koten, Jiří. A short reflection on speech-act theory of literary fiction. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 7–12.

Article
Fonioková, Zuzana; Alber, Jan. Budoucnost naratologie je v hybridizaci: rozhovor s Janem Alberem. Bohemica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 177–183.

Article
Fonioková, Zuzana. Hranice nespolehlivého vyprávění. Bohemica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 1, pp. 101–119.

Article
Fonioková, Zuzana. Konstrukce identity v kultuře a proti ní: autobiografie Janet Frameové. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 122–137.

Article
Fonioková, Zuzana. Kultura, příběhy, identita : čínsko-americké povídačky Maxine Hong Kingstonové. Bohemica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 2, pp. 73–94.

Article
Fonioková, Zuzana. Mezinárodní translatologické kolokvium v Greifswaldu. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 229–232.

Article
Fonioková, Zuzana. The butler's suspicious dignity : unreliable narration in Kazuo Ishiguro's The remains of the day. Brno studies in English. 2006, vol. 32, iss. 1, pp. 87–98.

Article
Fonioková, Zuzana. The selective narrator : construction of the past in Kazuo Ishiguro's An artist of the floating world. Brno studies in English. 2007, vol. 33, iss. 1, pp. 133–142.