Budoucnost naratologie je v hybridizaci: rozhovor s Janem Alberem