1

Title: Bohemica litteraria
Rok: 2014
Ročník: 17
Číslo: 1
Rok vydání
2014
ISSN
1213-2144 (print)
2336-4394 (online)
Poznámka
  • Monotematické číslo je věnováno problematice českého literárního realismu a vzniklo v rámci grantového projektu GAČR P406/12/0347 Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu.
Editorial
Title Document
Úvodem | [5]–6
Tureček, Dalibor
PDF
Studie
Title Document
Obrazy ze života mezi ironií a snem : Máchova Marinka a kontury protorealismu v polovině 30. let 19. století | 9–43
Piorecká, Kateřina
PDF
Tylova povídka Ze života chudých v průsečíku soudobých podob literárnosti | 45–62
Urválková, Zuzana
PDF
Nerudovy Obrazy života a realismus | 63–86
Mocná, Dagmar
PDF
Česká historizující próza mezi romantismem a realismem : rekonstrukce historické právní kauzy Henyka z Valdštejna v povídce Karla Sabiny Osudná kniha) | 87–105
Charypar, Michal
PDF
Podoby motivů výměnkářství v české próze 2. poloviny 19. století | 107–130
Fránek, Michal
PDF
Diskuse o realismu "o patro níž" : pojetí realismu v myšlení Terézy Novákové a Sofie Podlipské | 131–147
Vrajová, Jana
PDF
Ke kategorii literárního prostoru | 149–182
Změlík, Richard
PDF
Tomáš Garrigue Masaryk v českých diskusích o literárním realismu | 183–203
Hrdina, Martin
PDF
Rozhovor
Title Document
Rozhovor s prof. PhDr. Daliborem Turečkem, CSc. | 207–213
Urválková, Zuzana; Tureček, Dalibor
PDF
Recenze
Title Document
[Koten, Jiří. Jak se fikce dělá slovy: pragmatické aspekty vyprávění] | 217–220
Fořt, Bohumil
PDF
Populární kultura jako ošemetný indikátor | 221–225
Klíčová, Eva
PDF
Zprávy
Title Document
Mezinárodní translatologické kolokvium v Greifswaldu | 229–232
Fonioková, Zuzana
PDF
Studentská literárněvědná konference 2014 | 233–235
Svobodová, Barbora
PDF
Zpráva o stavu brnkaření: tříleté působení Brněnského naratologického kroužku alias BRNKu | 236–238
Kokeš, Radomír D.; Merenus, Aleš
PDF