Bohemica litteraria 2014, vol. 17, iss. 1

Image
Year
2014
Publication year
2014
ISSN
1213-2144 (print)
2336-4394 (online)
Note
  • Monotematické číslo je věnováno problematice českého literárního realismu a vzniklo v rámci grantového projektu GAČR P406/12/0347 Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu.
Editorial
Page Title
[5]-6 Úvodem Tureček, Dalibor | pdficon
Studie
Page Title
9-43 Obrazy ze života mezi ironií a snem : Máchova Marinka a kontury protorealismu v polovině 30. let 19. století Piorecká, Kateřina | pdficon
45-62 Tylova povídka Ze života chudých v průsečíku soudobých podob literárnosti Urválková, Zuzana | pdficon
63-86 Nerudovy Obrazy života a realismus Mocná, Dagmar | pdficon
87-105 Česká historizující próza mezi romantismem a realismem : rekonstrukce historické právní kauzy Henyka z Valdštejna v povídce Karla Sabiny Osudná kniha) Charypar, Michal | pdficon
107-130 Podoby motivů výměnkářství v české próze 2. poloviny 19. století Fránek, Michal | pdficon
131-147 Diskuse o realismu "o patro níž" : pojetí realismu v myšlení Terézy Novákové a Sofie Podlipské Vrajová, Jana | pdficon
149-182 Ke kategorii literárního prostoru Změlík, Richard | pdficon
183-203 Tomáš Garrigue Masaryk v českých diskusích o literárním realismu Hrdina, Martin | pdficon
Rozhovor
Page Title
207-213 Rozhovor s prof. PhDr. Daliborem Turečkem, CSc. Urválková, Zuzana; Tureček, Dalibor | pdficon
Recenze
Page Title
217-220 [Koten, Jiří. Jak se fikce dělá slovy: pragmatické aspekty vyprávění] Fořt, Bohumil | pdficon
221-225 Populární kultura jako ošemetný indikátor Klíčová, Eva | pdficon
Zprávy
Page Title
229-232 Mezinárodní translatologické kolokvium v Greifswaldu Fonioková, Zuzana | pdficon
233-235 Studentská literárněvědná konference 2014 Svobodová, Barbora | pdficon
236-238 Zpráva o stavu brnkaření: tříleté působení Brněnského naratologického kroužku alias BRNKu Kokeš, Radomír D.; Merenus, Aleš | pdficon