Advanced search

Searching in title Bohemica litteraria 2014, vol. 17, iss. 1. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 15 of 15

Article
Mocná, Dagmar. Nerudovy Obrazy života a realismus. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 63–86.

Article
Piorecká, Kateřina. Obrazy ze života mezi ironií a snem : Máchova Marinka a kontury protorealismu v polovině 30. let 19. století. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 9–43.

Article
Svobodová, Barbora. Studentská literárněvědná konference 2014. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 233–235.

Article
Změlík, Richard. Ke kategorii literárního prostoru. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 149–182.

Article
Vrajová, Jana. Diskuse o realismu "o patro níž" : pojetí realismu v myšlení Terézy Novákové a Sofie Podlipské. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 131–147.

Article
Urválková, Zuzana, Tureček, Dalibor. Rozhovor s prof. PhDr. Daliborem Turečkem, CSc.. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 207–213.

Article
Kokeš, Radomír D., Merenus, Aleš. Zpráva o stavu brnkaření: tříleté působení Brněnského naratologického kroužku alias BRNKu. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 236–238.

Article
Urválková, Zuzana. Tylova povídka Ze života chudých v průsečíku soudobých podob literárnosti. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 45–62.

Article
Tureček, Dalibor. Úvodem. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 5–6.

Article
Hrdina, Martin. Tomáš Garrigue Masaryk v českých diskusích o literárním realismu. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 183–203.

Article
Fonioková, Zuzana. Mezinárodní translatologické kolokvium v Greifswaldu. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 229–232.

Article
Fořt, Bohumil. [Koten, Jiří. Jak se fikce dělá slovy: pragmatické aspekty vyprávění]. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 217–220.

Article
Fránek, Michal. Podoby motivů výměnkářství v české próze 2. poloviny 19. století. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 107–130.

Article
Klíčová, Eva. Populární kultura jako ošemetný indikátor. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 221–225.