Diskuse o realismu "o patro níž" : pojetí realismu v myšlení Terézy Novákové a Sofie Podlipské

Title: Diskuse o realismu "o patro níž" : pojetí realismu v myšlení Terézy Novákové a Sofie Podlipské
Variant title:
  • The discussion of realism "the floor bellow" : the concepts of realism in the thinking of Teréza Nováková and Sofie Podlipská
Author: Vrajová, Jana
Source document: Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 131-147
Extent
131-147
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This study deals with educational texts of two Czech women writers who formed the spiritual climate of the Czech culture in the second half of the nineteenth century – Sofie Podlipská and Teréza Nováková. It demonstrates that the discussion of the varied and inherently dynamic nature of literary realism in the Czech lands was spread to a wider readership through the cultural education and the involvement of the forming women's movement. The coexistence and the interpenetration of different discourses is particularly evident from the example of the analyzed magazine Domácí hospodyně (The Housekeeper). The initiative for its establishment came from a lingering romantic idea personified in Olomouc by Jindřich Wankel. The composition of the magazine, its focus and the personality of the editor Miloslava Procházková unequivocally refer to the Biedermeier period. This, however, did not prevent the publishing of articles and essays on realism and naturalism, or those advocating these movements.
References
[1] DURDÍK, Josef, 1891. "O naturalismu v básnictví"; Osvěta 21, s. 97–109, 208–221, 295–302

[2] GONCOURTOVÉ, Edmond a Jules, 1976. Germinie Lacerteuxová (Praha: Práce)

[3] CHYLECKÝ, E. A., 1886. "O čtení románů"; Domácí hospodyně 3, č. 1, s. 1nn.

[4] KRÁSNOHORSKÁ, Eliška, 1891a. "Markéta a Jenůfa"; Ženské listy 19, s. 29–34, 59–62, 70–79

[5] KRÁSNOHORSKÁ, Eliška, 1891b. "Poezie a pravdivost. Několik myšlének"; Květy 13, s. 331–339

[6] KRÁSNOHORSKÁ, Eliška, 1897. "Z osobních vzpomínek E. Krásnohorské: Črta k podobizně Náprstkově"; Ženské listy 25, s. 1–3, 66–68

[7] NOVÁKOVÁ, Teréza, 1888. "Nové hovory po práci"; Domácí hospodyně 5, č. 2, s. 25–27

[8] NOVÁKOVÁ, Teréza, 1889. "K sesterským srdcím (Řada přátelských rozhovorů pro paní a dívky českoslovanské)"; Domácí hospodyně 6, č. 13, s. 202 nn.

[9] NOVÁKOVÁ, Teréza, 1890. "K sesterským srdcím (Řada přátelských rozhovorů pro paní a dívky českoslovanské)"; Domácí hospodyně 7, č. 11, s. 167n.

[10] NOVÁKOVÁ, Teréza, 1891. "Spisovatelky ve službě realismu – naturalismu"; Domácí hospodyně 8, č. 2–7, s. 29, 44, 62, 76, 95, 111

[11] NOVÁKOVÁ, Teréza, 1892a. "K sestrám českoslovanským. Šestá řada Hovorů po práci"; Domácí hospodyně 9, č. 7, s. 215nn.

[12] NOVÁKOVÁ, Teréza, 1892b. "K sestrám českoslovanským. Šestá řada Hovorů po práci"; Domácí hospodyně 9, č. 8, s. 248nn.

[13] NOVÁKOVÁ, Teréza, 1892c. "K sestrám českoslovanským. Šestá řada Hovorů po práci"; Domácí hospodyně 9, č. 12, s. 370.

[14] NOVÁKOVÁ, Teréza, 1893a. "K sestrám českoslovanským. Sedmá řada Hovorů po práci"; Domácí hospodyně 10, č. 2, s. 52n.

[15] NOVÁKOVÁ, Teréza, 1893b. "K sestrám českoslovanským. Sedmá řada Hovorů po práci"; Domácí hospodyně 10, č. 5, s. 151n.

[16] NOVÁKOVÁ, Teréza, 1893c. "K sestrám českoslovanským. Sedmá řada Hovorů po práci"; Domácí hospodyně 10, č. 8, s. 240nn.

[17] PODLIPSKÁ, Sofie, 1892 (?). "Myšlenky o vychování lidstva" (nedatovaná přednáška, rkp.); z pozůstalosti Sofie Podlipské (uloženo v LA PNP)

[18] PROCHÁZKOVÁ, Miloslava, 1883. "Domácí hospodyně jako žena"; Domácí hospodyně 1, č. 1, s. 1–9

[19] SCHULZ, Ferdinand, 1880. "Zolovy senzační romány"; Osvěta 10, s. 493–583

[20] VRCHLICKÝ, Jaroslav – PODLIPSKÁ, Sofie, 1917. Dopisy Jaroslava Vrchlického se Sofií Podlipskou z let 1875–1876 (Praha: Fr. Borový)

[21] BAHENSKÁ, Marie – HECZKOVÁ, Libuše – MUSILOVÁ, Dana, 2011. Iluze spásy (České Budějovice: Veduta)

[22] BRABEC, Jiří, 2005. "Kritické reflexe francouzského a ruského realismu v české literatuře osmdesátých let 19. století"; in V. Doubek, M. Pehr, J. Tomeš (eds.): Na pozvání Masarykova ústavu 2 (Praha: Masarykův ústav AV ČR),s. 71–86

[23] CETL, Jiří, 1966. "Vývoj českého pozitivismu"; SPFFBU, B 13, s. 15–25

[24] HAMAN, Aleš, 2002. "Proměny a střety literárních modelů a uměleckých rolí na cestě k moderně v české literatuře 19. století"; Estetika 36, s. 20–41

[25] HAMAN, Aleš, 2006. "Otázky nadnárodní motivace proměn funkčních modelů v české literatuře 19. století"; in Tureček, D., Urválková, Z. (eds.): Mezi texty a metodami (Olomouc: Periplum), s. 345–363

[26] HECZKOVÁ, Libuše, 2009. Píšící Minervy (Praha: FF UK)

[27] HOSTINSKÝ, Otakar, 1890. O realismu uměleckém (Praha: Bursík a Kohout)

[28] HÝSEK, Miloslav, 1911. Literární Morava v letech 1849–1885 (Praha: Nákadem vydavatelského družstva Moravsko–slezské revue)

[29] JŮZL, Miloš, 1980. Otakar Hostinský (Praha: Melantrich)

[30] NEUDORFLOVÁ – LACHMANOVÁ, Marie, 1999. České ženy v 19. století (Praha: Janua)

[31] PATOČKA, Jan, 1991. Tři studie o Masarykovi (Praha: Mladá fronta – Vyšehrad)

[32] PAZDERSKÝ, Roman, 2012. "Styčné plochy v postulátech dějepisné propedeutiky Jaroslava Golla a Tomáše G. Masaryka v 80. letech 19. století"; Dějiny – teorie – kritika, s. 7–32

[33] PEKAŘ, Josef, 1912. Masarykova česká filosofie (Praha: náladem historického klubu)

[34] SECKÁ, Milena, 2011. Vojta Náprstek: vlastenec, sběratel, mecenáš (Praha: Vyšehrad)

[35] SECKÁ, Milena, 2012. Americký klub dam. Krůček k ženské vzdělanosti (Praha: Národní muzeum)

[36] SVĚTLÁ, Karolina – ŠPIČÁK, Josef (ed.), 1959. Z literárního soukromí II. Korespondence (Praha: SNKLHU)

[37] ŠTĚPÁNOVÁ, Irena, 2008. Teréza Nováková (Praha: Mladá fronta)

[38] ŠTĚPÁNOVÁ, Irena, 2010. "Harmonie v životě ženy: Časopis pro hospodyně 1883–1893 a zrání jedné autorky"; Studia ethnologica pragensia, č. 1, s. 60–68

[39] TUREČEK, Dalibor a kol., 2012. České literární romantično. Synopticko-pulsační model kulturního jevu (Brno: Host)

[40] ZÁVODSKÝ, Artur, 1962. Gabriela Preissová (Praha: SPN)