Ohlas bibliotéky českých původních románů Kateřiny Jeřábkové v dobovém tisku

Title: Ohlas bibliotéky českých původních románů Kateřiny Jeřábkové v dobovém tisku
Variant title:
  • Reception of Kateřina Jeřábková's bibliotheca of original Czech novels in the contemporary press
Source document: Bohemica litteraria. 2019, vol. 22, iss. 2, pp. 11-57
Extent
11-57
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study provides a detailed analysis of review reflections of Bibliotheka českých původních románů historických a novověkých (Bibliotheca of original Czech novels both historical and contemporary) from 1855 to 1860, collection by a Prague publisher Kateřina Jeřábková. Primarily, the study utilizes the term of the literary-critical field which is considered a complement of the literary field (P. Bourdieu), and primal reception wave (D. Tureček). The extraordinary number of reviews of the bibliotheca, which worked as a general publishing platform for original Czech novels and longer stories for a short time, took place across the whole literary-critical field. The abundant research materials are divided in accordance with the type and focus of the periodicals which make up the individual segments of the field.
Note
Studie vznikla s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné instituce 68378068. Při její přípravě byly využity zdroje výzkumné infrastruktury Česká literární bibliografie (http://clb.ucl.cas.cz).
References
[1] ANONYM, 1855a. [Gustav Pfleger Moravský?] "Úvahy. 'Bibliotheka českých původních románů', vydávaná nákladem Kateřiny Jeřábkové. Svazek I. a II.", Pražské noviny 31, 1855, č. 3, 4. 1., s. [3]; č. 4, 5. 1., s. [3–4], podeps. –r.

[2] ANONYM, 1855b. [Gustav Pfleger Moravský?] "Ultimatum panu P. Chocholouškovi", Pražské noviny 31, 1855, č. 23, 27. 1., s. [4]; č. 24, 28. 1., s. [4], podeps. Referent o Českých románech v Pražských Novinách č. 3 a 4

[3] ANONYM, 1855c. [Gustav Pfleger Moravský?] "Tři Čechové. Román z dob nynějších od V. Ž. Donovského. Úvaha", Pražské noviny 31, 1855, č. 130, 3. 6., s. [2–3]; č. 132, 6. 6., s. [2–3], podeps. –r.

[4] ANONYM, 1855d. [Gustav Pfleger Moravský?] "Úvahy. Babička. Obrazy venkovského života od Boženy Němcové", Pražské noviny 31, 1855, č. 174, 26. 7., s. [3]; č. 175, 27. 7., s. [3], podeps. –r.

[5] ANONYM, 1855e. [Gustav Pfleger Moravský?] "Úvahy. Bibliotheky českých původních románů svazek VII. Lečinský, román od Sigismunda Wernera", Pražské noviny 31, 1855, č. 176, 28. 7., s. [3]; č. 179, 1. 8., s. [3]; č. 180, 2. 3., s. [3–4], podeps. –r.

[6] ANONYM, 1855f. "Literatura česká", Obzor 1, č. 1, s. 49–51

[7] ANONYM, 1855g. "Bibliotheka českých původních románů, historických i novověkých", Obzor 1, č. 6, s. 453–461

[8] ANONYM, 1855h. "Přehled kalendářů na rok 1856", Časopis Musea Království českého 29, sv. 4, s. 549–557, podeps. XX.

[9] ANONYM, 1855i. "Přivitan, kmet Staropražský: Historický román od P. Chocholouška. Bibliotheky českých původních románů historických i novověkých sv. I. a II." + "Rodina harambašova. Výjevy z Bosny (Od téhož tamtéž)", Lumír 5, č. 1, 4. 1., s. 22, podeps. Б.

[10] ANONYM, 1856a. "Několik slov za příčinou kritiky v Obzoru o Bibliothece", Lumír 6, 1856, č. 2 – příloha, 28. 2., s. 7, podeps. Vydavatelstvo "Bibliotheky"

[11] ANONYM, 1856b. "Dvě královny (Ospravedlnění proti Musejníku)", Moravský národní list 6, č. 30, 12. 4., s. 119–120

[12] ANONYM, 1856c. "Bibliotheka českých původních románů. V Praze. (U Jeřábkové.) 1855. Č. 12. Vácslava Kl. Klicpery: Příchod Karla IV. do Čech. – 1856. Č. 1. a 2. Vácslava Kl. Klicpery: Karel IV. před Frankenšteinem a Potenšteinem. – Č. 3. Boženy Němcové: Pohorská vesnice. Sv. 1", Lumír 6, č. 19, 8. 5., s. 451–452

[13] ANONYM, 1856d. "Die mehrerwähnte Bibliothek böhmisches Originalromane […]", Prager Zeitung 32, č. 23, 26. 1., s. [3]

[14] ANONYM, 1856e. "Z Moravy", Cyrill a Method čili Katolický časopis pro církev a školu (Banská Bystrica) 5, č. 20, 17. 5., s. 157–158, podeps. –x.

[15] ANONYM, 1857. "S obdivením pozorovali jsme […]", Moravský národní list 7, č. 16, 25. 2., s. 63

[16] ANONYM, 1858. "Pan Gustav Pfleger náleží k nejplodnějším […]", Lumír 8, č. 7, 18. 2., s. 165

[17] ANONYM, 1860. "Literarische Notizen", Prager Zeitung 36, 1860, č. 163, 12. 7., s. [3]

[18] ANONYM, 1861a. "Srdce každého vlastimila okřeje […]", Poutník od Otavy 4, č. 10, 10. 4., s. 122–123

[19] ANONYM, 1861b. "Bibliotheka českých původních románů historických i novověkých. Ročník V.", Obecné listy naučné a zábavné, č. 1, 1. 1., s. 23–24

[20] BÍLÝ, Jan Evangelista, 1858a. "Bibliotheka českých původních romanů, historických i novověkých. Král Jan slepý od V. Klicpery. III díly", Moravské noviny 8, č. 38, 21. 5., s. 151, podeps. Dr. B.

[21] BÍLÝ, Jan Evangelista, 1858b. "Rozbroj Přemyslovců: Román historický od Rittersberga v Praze 1858", Moravské noviny 10, č. 55, 20. 7., s. 219, podeps. Dr. B.

[22] BÍLÝ, Jan Evangelista, 1860. "S chloubou a radostí pohlížíme na radostný vývoj […]", Moravské noviny 12, č. 68, 24. 8., s. 271, podeps. –ý.

[23] ERBEN, Karel Jaromír, 1855. "Skladba jazyka českého. Sepsal Martin Hattala", Obzor 1, č. 3, s. 211–213, podeps. *n.; č. 5, s. 384–397, podeps. K. J. Erben

[24] GOETHE, Johann Wolfgang, 1955. Spisy Johanna Wolfganga Goetha 1. Básně. Západovýchodní díván, přel. Otokar Fischer, Kamil Bednář a Valter Feldstein (Praha: SNKLHU 1955)

[25] HÁLEK, Vítězslav, 1861. "Pravda ve lži. Obrázek z času nyně[jš]ího od Jarosl. Křičenského. (Bibl. českých původních románů ročník V., sv. 10.)", Národní listy 1, č. 5, 5. 1., s. [1], podeps. H.

[26] HÁLEK, Vítězslav, 1862. "Božena Němcová", Národní listy 2, č. 18, 22. 1., s. [1]; č. 20, 24. 1., s. [1], podeps. ×

[27] HÁLEK, Vítězslav, 1907. Sebrané spisy Vítězslava Hálka 4. Feuilletony, dodatky, ed. Jan Voborník (Praha: B. Kočí)

[28] HERRMANN, Gustav Vratislav, 1860. "Boj na Modletíně. Historický výjev", Poutník od Otavy 3, sv. 5, č. 10, s. 113–115; č. 11, s. 125–126; č. 12, s. 137–138; č. 13, s. 149–151; č. 14, s. 161–163; č. 15, s. 174–177

[29] CHOCHOLOUŠEK, Prokop, 1855. "Vyjádření", Lumír 5, č. 6 – příloha, 20. 1., s. 23–24

[30] KLÁCEL, František Matouš – HANSMANN, Leopold, 1856. "Bibliotéka českých původních románů historických a novověkých", Moravský národní list 6, č. 50, 21. 6., s. 199; č. 52, 28. 6., s. 207; č. 53, 2. 7., s. 211–212; č. 54, 5. 7., s. 215–216; č. 55, 9. 7., s. 219–220; č. 56, 12. 7., s. 223–224; č. 57, 16. 7., s. 227–228; č. 58, 19. 7., s. 231–232; č. 59, 23. 7., s. 235–236; č. 60, 26. 7., s. 239–240, bez podp.

[31] MALÝ, Jakub, 1852. "Přehled literární činnosti Čechů od r. 1848 až do nynější doby", Časopis Českého museum 26, sv. 3, s. 81–108; sv. 4, s. 3–27

[32] NEBESKÝ, Václav, 1855. "Obzor", Časopis Musea Království českého 29, sv. 1, s. 123–125

[33] NĚMCOVÁ, Božena, 2004. Korespondence 2. 1853–1856, eds. Lucie Saicová Římalová a kol. (Praha: NLN)

[34] NĚMCOVÁ, Božena, 2006. Korespondence 3. 1857–1858, eds. Lucie Saicová Římalová a kol. (Praha: NLN)

[35] NERUDA, Jan, 1955. "Jan [sic] Jaroslav Křičenský", in Jan Neruda: Podobizny 3, ed. Miloslav Novotný (Praha: SNKLHU), s. 111–112

[36] NERUDA, Jan, 1957. Spisy Jana Nerudy 11. Literatura 1, ed. Jan Thon (Praha: SNKLHU)

[37] NOVOTNÝ, Josef, 1856a. "Učitel z Milešovic. Povídka z kraje od Františka Pravdy", Časopis Musea Království českého 30, sv. 3, s. 128–130

[38] NOVOTNÝ, Josef, 1856b. "Pohorská vesnice. Povídka ze života lidu venkovského od Boženy Němcové – Babička. Obrazy venkovského života od Boženy Němcové", Časopis Musea Království českého 30, sv. 3, s. 130–132

[39] NOVOTNÝ, Miloslav (ed.), 1959. Život Boženy Němcové. Dopisy a dokumenty 6. 1856. Rok Pohorské vesnice (Praha: Československý spisovatel)

[40] RIEGER, František Ladislav – MALÝ, Jakub (reds.), 18882. Slovník naučný 9. Š – Vzyvání (Praha: I. L. Kober)

[41] SABINA, Karel, 1864. "Novellistika a romanopisectví české doby novější", Kritická příloha k Národním listům 1, 1863–1864, č. 10, 5. 10., s. 292–294; č. 11, 5. 11., s. 325–330; č. 12, 5. 12., s. 358–363, bez podp.

[42] [SOJKA, Jan Erazim], 1859. "Kritika", Jasoň 1, č. 3, 20. 4., s. 17, bez podp.

[43] [ŠIMÁČEK, František], 1857. "Dej Pánbůh štěstí!", Posel z Prahy 1, sv. 2, č. 6 (červenec), s. 52–56, bez podp.

[44] [ŠIMÁČEK, František], 1859. "Václav Klicpera", Posel z Prahy 3, sv. 6, č. 8 (září), s. 253–256, bez podp.

[45] [ŠIMÁČEK, František], 1860. "Literatura česká v posledním desítiletí", Posel z Prahy 4, č. 2, s. 44–47, bez podp.

[46] ŠMILOVSKÝ, Alois Vojtěch, 1911. "Výňatky korrespondence A. V. Šmilovského", in Albert Pražák: Alois Vojtěch Šmilovský: Životopis, doprovozený výňatky jeho korrespondence (Praha: F. Šimáček), s. 87–208

[47] BERÁNKOVÁ, Milena, 1970. Hlas 1862–1865. Vznik, vývoj a politické zaměření 1–2 (Praha: Univerzita Karlova)

[48] BERÁNKOVÁ, Milena, 1972. Krásův Čas a jeho místo v české politice a žurnalistice (Praha: Univerzita Karlova)

[49] BERÁNKOVÁ, Milena, 1981. Dějiny žurnalistiky 1. Český periodický tisk do roku 1918 (Praha: Novinář)

[50] BOURDIEU, Pierre, 2010 [1992]. Pravidla umění. Geneze a struktura literárního pole, přel. Petr Kyloušek a Petr Dytrt (Brno: Host)

[51] DVOŘÁK, Rudolf, 1908. "Frant. Matouš Klácel a založení Moravských Novin r. 1848. Ku stému výročí narozenin jeho. Dle sněmovních akt", Časopis Matice moravské 32, č. 1, s. 1–31

[52] CHARYPAR, Michal. RKP. "Chronologický přehled románové knižnice Kateřiny Jeřábkové (1855–1860)" (pracovní text)

[53] JANÁČKOVÁ, Jaroslava, 2007. Božena Němcová: příběhy – situace – obrazy (Praha: Academia)

[54] KAZBUNDA, Karel, 1927. "Národní program český r. 1860 a zápas o politický list (Podle nových archivních pramenů)", Český časopis historický 33, č. 3, s. 473–547

[55] KUBÍČEK, Jaromír, 2001. Noviny a časopisy na Moravě a ve Slezsku do roku 1918. Literatura a prameny, sbírky, bibliografie (Brno: Moravská zemská knihovna)

[56] KUBÍČEK, Jaromír a kol., 2008. Noviny České republiky od počátku do roku 1918, část 1. Bibliografie, část 2. Přehledy, rejstříky (Brno: Sdružení knihoven České republiky)

[57] KUBÍČEK, Jaromír a kol., 2010. Časopisy České republiky od počátku do roku 1918, část 1. Bibliografie, sv. 1 (A–N), 2. (O–Ž); část 2. Přehledy, rejstříky (Brno: Sdružení knihoven ČR – Moravská zemská knihovna)

[58] KUSÁKOVÁ, Lenka, 2010. Literární kultura a českojazyčný periodický tisk (1830–1850) (Praha: Academia)

[59] MICHÁLKOVÁ, Simona, 2016. Bibliotéka českých původních románů historických i novověkých (1855–1860), magisterská diplomová práce (Ústav české literatury a knihovnictví FF MU Brno, ved. Zuzana Urválková), stran 97; přístup online: https://is.muni.cz/th/om0t4/Biblioteka_ceskych_puvodnich_romanu_historickych_i_novovekych.pdf

[60] PEŠAT, Zdeněk, 2000. "Obzor (1)", in Jiří Opelík et al. (eds.): Lexikon české literatury. Osobnosti, díla, instituce 3/I. M–O (Praha: Academia), s. 646–647

[61] POKORNÁ, Magdaléna, 2001. Milován a sledován. Český spisovatel Prokop Chocholoušek 1819–1864 (Praha: Práh – Archiv AV ČR)

[62] POKORNÁ, Magdaléna, 2015. "'Patří do řad literárního proletariátu'. Literární působení a policejní perzekuce Prokopa Chocholouška v letech 1848–1861", in Michael Wögerbauer a kol.: V obecném zájmu. Cenzura a sociální regulace literatury v moderní české kultuře 1749–2014, sv. 1, 1749–1938 (Praha: Academia – Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.), s. 449–462

[63] PRAŽÁK, Albert, 1911. Alois Vojtěch Šmilovský. Životopis, doprovozený výňatky jeho korrespondence (Praha: F. Šimáček)

[64] ROUBÍK, František, 1930. Časopisectvo v Čechách v letech 1848–1862 (Praha: Duch novin)

[65] TUREČEK, Dalibor, 2012. "Synopticko-pulzační model českého literárního romantična", in Dalibor Tureček a kol.: České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu (Brno: Host), s. 92–142

[66] URVÁLKOVÁ, Zuzana, 2009. Dvojlomná zrcadlení. Dílo Karla Herloše-Herloßsohna v českém literárním kontextu (Praha: ARSCI)

[67] VODIČKA, Felix, 1998 [1965]. "Koncepce modernosti v Nerudově literární kritice", in Felix Vodička: Struktura vývoje (Praha: Dauphin), s. 347–415