Klasicismus v diskusi na stránkách Listů filologických

Title: Klasicismus v diskusi na stránkách Listů filologických
Variant title:
  • Classicism as discussed in the Listy filologické journal
Author: Vrajová, Jana
Source document: Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 56-70
Extent
56-70
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article analyzes the discussion about Czech literary classicism in the journal Listy filologické. It is based on the currently ongoing research of discursivity of 19th century Czech and Slovak literature. The research showed that due to its interdisciplinary nature the Listy filologické journal became in the late nineteenth and early twentieth century an important platform for discussing issues and terminology specification of classicality and classicism in the Czech culture. With the remarkable scholar Arne Novak, the question of the nature of the Czech classicism came to the fore in the first half of the 20th century, which, unlike previous studies on this topic, was not primarily descriptive but analytical. Therefore it attracted attention of the classical philologist Jaroslav Ludvíkovský, who gave more precision to Novák's definition of classicism in the Czech literature. Due to the violent ideological limitation of the intellectual influence of Czech classical philology in the second half of the 20th century, however, it was apparently not possible to prevent the gradual reduction of understanding of literary classicism.
Note
Studie vznikla v rámci grantového projetku GA ČR P406/12/0347 Diskurzivita literatury 19. století v česko-slovenském kontextu.
References
[1] ČECH, Leander, 1891. "Klasicismus a naše literatura", Literární listy 12, č. 1– 5, s. 4–6, 27–29, 49–50, 63–65, 83

[2] J. G. [GEBAUER, Jan,] 1874. "Památce Jungmannově!", Listy filologické a pedagogické I, č. 1, s. 1–2

[3] JUNGMANN, Josef – VODIČKA, Felix, 1948. Boj o obrození národa (Praha: F. Kosek)

[4] HORÁK, Jiří, 1940. Strážce tradice. Arnu Novákovi na památku (Praha – Olomouc: F. Borový – R. Promberger)

[5] CHUDOBA, František, 1928. "Klasicismus a romantismus", Bratislava 2, s. 340–361

[6] JIRÁT, Vojtěch, 1978. "O klasicismu, zvláště pak klasicismu českém", in Portréty a studie (Praha: Odeon), s. 11–23

[7] KRÁL, Josef, 1881. "Písně Anakreontické", Listy filologické 8, s. 141–144

[8] KRÁL, Josef, 1890. Řecká rhytmika (Praha: Jednota čes. filologů)

[9] LUDVÍKOVSKÝ, Jaroslav, 1940. "Český klasicismus obrozenský a tradice národního humanismu", in Horák, J. (ed.): Strážce tradice, s. 146–155

[10] NIEDERLE, Jindřich, 1874. "Homerovy Odysseie zpěv VI. v překladě metrickém s úvahou o způsobě překládání Homera", Listy filologické 1, s. 18–30

[11] NOVÁK, Arne, 1906. "Výměr romantismu u Jungmanna", Listy filologické 33, s. 44–47

[12] NOVÁK, Arne, 1910. "Jungmannův článek o klassičnosti v literatuře", Listy filologické 37, s. 110–123

[13] NOVÁK, Arne, 1933. Literatura českého klasicismu obrozenského (Praha: Státní nakladatelství)

[14] NOVÁK, Arne, 1946. Stručné dějiny literatury české (Olomouc: R. Promberger)

[15] BAHNÍK, Václav, 1974. Slovník antické kultury (Praha: Svoboda)

[16] BOILEAU, Nicolas, 1990. Básnické umenie (Bratislava: Tatran)

[17] DEWALD, J. a kol., 2003. Europe 1450 to 1789. Encyclopedia of the Early Modern World (New York: Charles Scribner's Sons)

[18] GELLIUS, Aulus, 1987. Atické noci (Bratislava: Tatran)

[19] HÝSEK, Miloslav, 1925. "Antika a česká literatura", in O. Schrutz – M. Hýsek – O. Sommer (eds.): Co nás pojí s antikou? I; s. 33–56 (Praha: Tiskem B. Stýbla)

[20] HÝSEK, Miloslav, 1914. "Jungmannova škola kritická", Listy filologické 41, 230–270, 350–372, 442–450

[21] JANÁČEK, Pavel, 2000. "Literatura malého národa: K pojetí vertikální diferenciace v Jungmannově projektu", Česká literatura 48, č. 6, s. 581–591

[22] JANÁČEK, Pavel, 1940. Lyrika českého obrození (1750–1850) (Praha: Českomoravský kompas)

[23] KREJČÍ, Karel, 1975. Česká literatura a kulturní proudy evropské (Praha)

[24] KREJČÍ, Karel, 2014. Literatury a žánry v evropské dimenzi. Nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky (Praha: Slovanský ústav AV ČR)

[25] KYSUČAN, Lubor, 2011. Antické tradice v barokní latinské literatuře českých zemí (Olomouc: Univerzita Palackého)

[26] LISOVÝ, Igor (ed.), 2004. Z dějin vědy o antickém starověku. 1, Antická civilizace v obraze vědeckého a uměleckého zpracování (Praha: Arista)

[27] MACURA, Vladimír, 1995. Znamení zrodu: české národní obrození jako kulturní typ (Jinočany: H& H)

[28] MARKIEWICZ, Henryk, 2007. "O literárních kánonech", Aluze 3, dostupné z: http://www.aluze.cz/2007_03/07_studie_markiewicz.php

[29] MICHALOVÁ, Rea, 2007. Klasicismus v moderním umění (Praha: Michal's Collection)

[30] NECHUTOVÁ, Jana, 2002–2003. "Antika a čeští klasičtí filologové v kritickém díle Arna Nováka"; in Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis V 5 – 6 , 2002–2003, s. 91–95

[31] Ottův Slovník naučný: ilustrovaná encyklopedie obecných vědomostí. Sv. 14, Kartel-Kraj 1899 fotoreprint pův. vyd. (Praha: Paseka)

[32] Ottův Slovník naučný nové doby: dodatky k velikému Ottovu Slovníku naučnému. Díl 3(1), Isl-Konkurence. 1934 (Praha: Nakladatelství J. Otto, společnost s r.o.)

[33] OPELÍK, JIŘÍ, a kol., 1993. Lexikon české literatury, 2/II, heslo "Listy filologické" K–L, s. 1190–1195 (Praha: Academia)

[34] PALACKÝ, František – ŠAFAŘÍK, Pavel Josef, Počátkové českého básnictví obzvláště prozódie. 1961 (Bratislava: SAV)

[35] PETROVIĆOVÁ, Katarina, 2008. Docere et delectare (Brno: Host)

[36] PROKOP, Dušan, 1973. "K problému klasičnosti v umění", in Acta universitatis carolinae, philosophica et historica I, Studia aesthetica II, s. 19–34 (Praha: Univerzita Karlova)

[37] PUTNA, Martin C., 2006. Řecké nebe nad námi, aneb Antický košík: studie k druhému životu antiky v evropské kultuře (Praha: Academia)

[38] SVOBODA, Karel, 1957. Antika a česká vzdělanost. Od obrození do první války světové (Praha: Nakladatelství Československé akademie věd)

[39] SVOBODA, Ludvík, 1973. Encyklopedie antiky (Praha: Academia)

[40] TUREČEK, Dalibor a kol., 2012. České literární romantično. Synopticko-pulsační model kulturního jevu (Brno: Host)

[41] VARCL, Ladislav, 1978. Antika a česká kultura (Praha: Academia)

[42] VLČEK, Jaroslav, 1902. Literatura česká devatenáctého století I. (Praha: Laichterův výbor nejlepších spisů poučných sv. 19)

[43] ZUMR, Josef, 2006. "Úloha antiky v Národním obrození" Listy filologické CXXIX, 2006, 1–2, s. 177–188