Psychologie vnímání malířských výtvarných děl v ontogenezi

Image
Author: Kuric, Jozef
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Univerzita J.E. Purkyně
Year of publication
1986
Extent
260 s. :
Series
  • Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 267
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 249519
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-15 Úvod | pdf icon Kuric, Jozef
Page Chapter number Title
17-25 1. | Teoretická a metodologická východiska psychologie umění | pdf icon Kuric, Jozef
Page Chapter number Title
27-50 2. | Estetické vnímání a poznávání jako psychologický problém | pdf icon Kuric, Jozef
Page Chapter number Title
51-57 3. | Otázky vývoje estetického vnímání | pdf icon Kuric, Jozef
Page Chapter number Title
59-69 4. | Metodologie výzkumu vývoje estetického vnímání | pdf icon Kuric, Jozef
hidden-section Výsledky
Page Chapter number Title
71-230 5. | Výsledky | pdf icon Kuric, Jozef
Page Chapter number Title
231-242 6. | Interpretace výsledků | pdf icon Kuric, Jozef
hidden-section Závěry
Page Chapter number Title
243-246 7. | Závěry | pdf icon Kuric, Jozef
hidden-section Použitá literatura
Page Chapter number Title
247-255 8. | Použitá literatura | pdf icon Kuric, Jozef
Page Chapter number Title
257-258 9. | Психология восприятия произведений изобразителного искусства в развитии | pdf icon Kuric, Jozef
Page Chapter number Title
259-260 10. | The psychology of the perception of paintings in ontogenesis | pdf icon Kuric, Jozef