Mistr Jan Hus v polemice a v žaláři : překlady, komentáře a poznámky

Image
Variant title
Master Jan Hus in polemics and in prison
Author: Hus, Jan
Contributor
Nechutová, Jana (Editor)
Malá, Jana (Editor)
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Extent
182 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 491
ISBN
978-80-210-9323-2
978-80-210-9324-9 (online : pdf)
Language
Czech
Latin
Link to MU library catalogue: 6450008
Description
  • Nová překladová publikace přináší další české překlady latinských spisů Jana Husa a navazuje tak na předchozí svazek (M. Jan Hus v polemice a za katedrou, 2015). Přináší české znění dvou dalších polemických spisů českého reformátora a drobné spisky, které Hus sepsal v kostnickém vězení; dva z nich byly převedeny do raně novověké češtiny, i tyto starší překlady podává kniha v podobě čtenářské edice. Dále je zde kritický traktát (Husovo autorství je nejisté) proti vícehlasu v církevním zpěvu, svazek uzavírají překlady básnických skladeb k Husově poctě ze 16. století.
  • The new translation monograph offers several Czech translations of Latin treatises of Jan Hus. As a continuation of an earlier volume (Master Jan Hus in polemicising and lecturing, 2015) it brings Czech translations of two polemical writings of the Czech reformer as well as other minor treatises that Hus wrote while he was imprisoned in Constance. Two of these were already translated into early modern Czech and the book presents these older translations in a form of readers' edition. Moreover, the volume contains a critical tract against polyphony in church music (where Hus's authorship is doubtful) and translations of poems written in Hus’s honour in the 16th century.
Note
  • Tato publikace vznikla v rámci výzkumného projektu "Jan Hus a husitská literatura pro 21. století", podporovaného Grantovou agenturou České republiky (GA ČR 17-15433S).
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Jana Malá (ilustrace)
Rights access
open access
hidden-section Předmluva
Page Chapter number Title
7-14 Předmluva | pdf icon Nechutová, Jana
Polemiky
Page Chapter number Title
17-19 Polemiky : [úvodní část] | pdf icon Nechutová, Jana; Malá, Jana
20-48 Proti anonymnímu odpůrci | pdf icon Hus, Jan
49-52 List Mistra Haška M. Janu Husovi – útok proti Husovu kázání | pdf icon Hus, Jan
53-71 Proti plzeňskému kazateli | pdf icon Hus, Jan
72-75 Z Husova listu do Plzně | pdf icon Hus, Jan
Constantiensia
Page Chapter number Title
79-85 Constantiensia : [úvodní část] | pdf icon Nechutová, Jana; Malá, Jana
86-94 O Božích přikázáních a o Modlitbě Páně | pdf icon Hus, Jan
95-98 O smrtelném hříchu | pdf icon Hus, Jan
99-103 O poznání, chtění a milování Boha | pdf icon Hus, Jan
104-107 O třech nepřátelích člověka a sedmi smrtelných hříších | pdf icon Hus, Jan
108-113 O pokání | pdf icon Hus, Jan
114-120 O manželství | pdf icon Hus, Jan
121-124 Traktát menší Mistra Jana Husi o manželství | pdf icon Hus, Jan
125-139 O svátosti těla a krve Páně | pdf icon Hus, Jan
140-150 Mikuláš z Poříčí, O velebné svátosti těla a krve Pána Krista | pdf icon Hus, Jan
Proti francouzskému zpěvu v kostele
Page Chapter number Title
153-156 Proti francouzskému zpěvu v kostele | pdf icon Hus, Jan
Básnické skladby
Page Chapter number Title
159-167 Básnické skladby | pdf icon
hidden-section Seznam ilustrací
Page Chapter number Title
168 Seznam ilustrací | pdf icon Nechutová, Jana; Malá, Jana
Page Chapter number Title
169-171 Master Jan Hus in polemics and in prison : summary | pdf icon Nechutová, Jana; Malá, Jana
Přílohy
Page Chapter number Title
175-177 Contra cantores Francigenas in ecclesia | pdf icon
178-182 Básnické skladby v originálním latinském znění | pdf icon