Religious practices in the Japanese mountains : from fleeing the hells towards the healthy, sustainable and spiritual practices of the consumer society

Title: Religious practices in the Japanese mountains : from fleeing the hells towards the healthy, sustainable and spiritual practices of the consumer society
Variant title:
  • Les pratiques religieuses dans les montagnes japonaises : de la fuite des enfers vers les pratiques saines, durables et spirituelles de la société de consommation
Author: Malá, Zuzana
Edition
First published
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Extent
170 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity; 486
ISBN
978-80-210-9197-9
978-80-210-9198-6 (online : pdf)
Language
English
Link to MU library catalogue: 6441398
Description
  • Kniha uvažuje o japonských horách ako o miestach náboženských úkonov. Autorka čitateľovi ponúka pohľad na historický i súčasný stav náboženských praktík pričom nezanedbáva ekonomický aspekt ich vývoja. Prvé tri kapitoly, venované historickému vývoju náboženských praktík v horskej oblasti Tatejama, odhaľujú súvislosť medzi horami a predstavami o posmrtnom živote v Japonsku. Príklad pútnického miesta Tatejama, populárneho v období Edo, pomáha predstaviť si akým spôsobom fungovalo v tomto období pútnické miesto a náboženský kult. Autorka pritom poukazuje na ekonomickú stránku prevádzky pútnického miesta. Terénny výskum a účasť na náboženských praktikách v horských oblastiach Tatejama a Dewa Sanzan umožnil autorke sledovať ich terajší stav. Získaný výskumný materiál poodhaľuje napríklad úlohu konceptu kultúrneho dedičstva v úsilí o udržiavanie náboženských praktík v súčasnosti. Táto časť poskytuje zaujímavý pohľad na to, ako sa poskytovatelia náboženských praktík a ich účastníci prispôsobujú novodobým podmienkam. Novodobým asketickým úkonom prebiehajúcim vo vodopádoch je venovaná posledná kapitola. Napriek tomu, že tieto sú považované za marginálne praktiky, komplexnosť kvalít, s ktorými sú spájané je príkladom kreativity v úsilí o ich údržbu.
  • The study examines the Japanese mountains as places of religious practices. The author looks at both the historical and the present-day religious practices enacted in the mountains and asks how the logic of the market has shaped them. By looking through the historical development of religious practices in the mountainous locality of Tateyama, the first three chapters offer an understanding of the relationship between mountains and notions of the afterlife. The case of Tateyama, a popular pilgrimage site during the Edo period, provides an insight into the pilgrimage place and its mountain cult taking into account the economic aspects in the maintenance of the cult. Drawing on insights gained through field research in the Japanese mountains of Tateyama and Dewa Sanzan, the author explores the present-day re-enactments and sustenance of religious practices and their intersection with the cultural heritage concept. These observations have provided a useful perspective on adjustments between providers of religious practices and participants. Although seen as marginal practices, austerities such as taki gyō and the complexity of qualities associated with them are introduced in the last chapter as examples of the creative sustenance of present-day ascetic practices.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Zuzana Malá
(Photos) Zuzana Malá
(Photos) Martin Hladík
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Acknowledgments
Chapter number Title Custom text
Acknowledgments | 7
Malá, Zuzana
PDF
hidden-section Introduction
Chapter number Title Custom text
Introduction | 9–17
Malá, Zuzana
PDF
hidden-section The afterlife
Chapter number Title Custom text
Chapter I | The afterlife | 19–39
Malá, Zuzana
PDF
hidden-section The Tateyama Mandala
Chapter number Title Custom text
Chapter II | The Tateyama Mandala | 41–56
Malá, Zuzana
PDF
hidden-section The Tateyama cult
Chapter number Title Custom text
Chapter III | The Tateyama cult | 57–74
Malá, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Chapter IV | In the name of religious-cultural heritage | 75–106
Malá, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Chapter V | Religious practices in the consumer society | 107–128
Malá, Zuzana
PDF
hidden-section Conclusions
Chapter number Title Custom text
Conclusions | 129–131
Malá, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Appendix 1 | Original versions of translations from Japanese | 133–[134]
Malá, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Appendix 2 | The Cloth Bridge Consecration rite | 135–139
Malá, Zuzana
PDF
hidden-section Retreat
Chapter number Title Custom text
Appendix 3 | Retreat | 141–148
Malá, Zuzana
PDF
Chapter number Title Custom text
Les pratiques religieuses dans les montagnes japonaises : de la fuite des enfers vers les pratiques saines, durables et spirituelles de la société de consommation : résumé | 149–156
Malá, Zuzana
PDF
hidden-section Bibliography
Chapter number Title Custom text
Bibliography | 157–168
Malá, Zuzana
PDF
hidden-section List of figures
Chapter number Title Custom text
List of figures | 169–170
Malá, Zuzana
PDF