Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku

Title: Staročeské a německé milostné básnictví vrcholného středověku
Variant title:
  • Czech and German courtly lyric of the late Middle ages
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2013
Extent
193 s.
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 417
ISBN
9788021063426
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 880591
Description
  • Staročeská milostná lyrika stojí na konci dlouhé tradice středověké milostné lyriky, psané v národních jazycích. Tato tradice celkově utváří evropskou literaturu: působí totiž od Petrarky – i když několikrát přetvořená a pozměněná – až po současnost. Autoři v knize představují všechny dosud známé texty staročeské milostné lyriky od počátků tohoto žánru na přelomu 13. a 14. století až do 15. století. Texty jsou opatřeny komentářem; na rozdíl od předchozích edic zde čtenář nalezne i srovnání staročeských lyrických textů s texty z prostředí německy mluvících zemí stejné doby. Zdůrazníme-li, že se ve staročeské milostné lyrice spojují poetické vzory literatur různých dob, je její výpověď a hodnota na mimořádně vysoké úrovni.
  • Old Bohemian love poetry stands at the end of a long tradition of medieval love lyric poetry in national languages. This tradition has shaped the overall European literature: it continues from Petrarch until now – although reformed and altered several times. The authors of the book present all texts of old Bohemian love poetry known so far from the beginnings of the genre in the 13th and 14th century to the 15th century. Love poems are provided with commentary; and unlike the previous editions the reader will find a comparison of old Czech lyrical texts with texts from German-speaking countries from the same period. Let's emphasize that the old Bohemian love poetry combines poetic patterns of literatures from various periods; its testimony and value is thus extremely important.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Předmluva
Chapter number Title Custom text
Předmluva | 5–6
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF
hidden-section [Věnování]
Chapter number Title Custom text
[Věnování] | [7]
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF
Úvodem
Chapter number Title Custom text
1. | Staročeská a evropská milostná lyrika středověku | 9–14
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF
2. | K literatuře vrcholného a pozdního středověku v Čechách a na Moravě | 14–19
Stanovská, Sylvie
PDF
3. | Vrstvy staročeské lyriky a její vazby na rozličné literární tradice | 19–20
Stanovská, Sylvie
PDF
4. | K dochovaným rukopisům | 21–25
Stanovská, Sylvie
PDF
5. | K metrickým principům | 25
Stanovská, Sylvie
PDF
6. | K uspořádání edice | 26–27
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF
Texty
Chapter number Title Custom text
I. | Milostný nářek | [29]–39
PDF
II. | Nářek nad stářím | [41]–43
PDF
III. | Milostný nářek, naučení o lásce | [45]–54
PDF
IV. | Chvála milované ženy | [55]–63
PDF
V. | Milostná píseň – chvála milovaného muže | [65]–67
PDF
VI. | Svítáníčko | [69]–77
PDF
VII. | Milostný lejch | [79]–83
PDF
VIII. | Milostný dopis | [85]–89
PDF
IX. | Různé | [91]–100
PDF
Komentář k písním
Chapter number Title Custom text
I. | Milostný nářek | 103–115
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF
II. | Nářek nad stářím | 116–119
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF
III. | Milostný nářek, naučení o lásce | 120–128
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF
IV. | Chvála milované ženy | 129–136
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF
V. | Milostná píseň – chvála milovaného muže | 137–140
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF
VI. | Svítáníčko | 141–147
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF
VII. | Milostný lejch | 148–153
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF
VIII. | Milostný dopis | 154–156
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF
IX. | Různé | 157–161
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF
X. | Gnómické texty | [163]–174
PDF
Chapter number Title Custom text
Gnómické texty a naučení | 175–180
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF
hidden-section Literatura
Chapter number Title Custom text
Literatura | 181–188
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF
hidden-section Obrazová příloha
Chapter number Title Custom text
Obrazová příloha | 189–191
Stanovská, Sylvie; Kern, Manfred
PDF