Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině

Title: Problém delimitace některých slovotvorných postupů a prostředků ve španělštině
Variant title:
  • El problema de la delimitación de algunos procedimientos y elementos lexicogenéticos del español
Author: Stehlík, Petr
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2016
Extent
175 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 449
ISBN
978-80-210-8339-4
Language
Czech
Spanish
Link to MU library catalogue: 6382511
Description
  • Monografie se zaměřuje na slovotvorné postupy, jež jsou ve španělské lingvistice již tradičně řazeny do oblasti tzv. lexikální morfologie (tj. sufixace, prefixace, interfixace, parasyntéza a kompozice) a jejichž přesné vymezení nastoluje celou řadu zajímavých teoretických otázek. Cílem práce je objasnit příčiny definičních či klasifikačních nesrovnalostí v reprezentativních gramatikách a pojednáních o slovotvorbě a na základě detailní analýzy charakteristik uvedených neologických postupů zmapovat přechodové oblasti, které lze nalézt např. mezi derivací a flexí, derivací a kompozicí nebo kompozicí a oblastí frazeologie, což je téma, které dosud nebylo ani ve španělské odborné literatuře takto komplexně zpracováno.
  • This monograph focuses on word formation processes that have been assigned to the field of lexical morphology in traditional Spanish linguistics (i.e. suffixation, prefixation, interfixation, parasynthesis, and composition). Their precise delimitation establishes a whole series of interesting theoretical questions. This work aims to clarify the reasons for the definitional and classification irregularities in representative grammars and treatises on word formation, and on the bases of detailed analyses of the above-mentioned neological processes to map out the transitional areas between derivation and inflection, derivation and composition, and composition and phraseology. This is an issue that has not yet been tackled comprehensively and extensively in the Spanish-specialized literature.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1. | Úvod | 7–12
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Sufixální derivace a její vymezení vůči flexi a kompozici | 13–50
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
3. | Prefixální derivace a její vymezení vůči kompozici | 51–75
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
4. | Infixace, interfixace, nebo sufixace? | 77–91
Stehlík, Petr
PDF
hidden-section Parasyntéza
Chapter number Title Custom text
5. | Parasyntéza | 93–108
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
6. | Kompozice, konfixace a status víceslovných pojmenování | 109–151
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
7. | Celkové shrnutí a závěry | 153–161
Stehlík, Petr
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
8. | Bibliografie | 163–170
Stehlík, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Resumen : El problema de la delimitación de algunos procedimientos y elementos lexicogenéticos del español | 171–175
Stehlík, Petr
PDF