Myths and traditions of Central European university culture

Title: Myths and traditions of Central European university culture
Variant title:
  • Mythen und Traditionen der mitteleuropäischen universitären Kultur
Contributor
Dibble, Graeme (Translator)
Edition
First published
Place of publication
Brno
Praha
Publisher
Masaryk University Press
Karolinum Press
Year of publication
2019
Extent
245 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 494
ISBN
978-80-210-9412-3 (Masarykova univerzita. Brno) (paperback)
978-80-246-4380-9 (Karolinum. Praha) (paperback)
978-80-210-9413-0 (Masarykova univerzita. Brno) (online : pdf)
978-80-246-4497-4 (Karolinum. Praha) (online : pdf)
Language
English
Link to MU library catalogue: 6462439
Description
  • Publikace si klade za cíl kulturní analýzu univerzitního prostředí, přičemž jejím hlavním analytickým nástrojem je pojem "mýtus". Autoři chápou mýtus jako kulturní jev spojující současnost akademické sféry s minulostí a jako archetyp ve smyslu psychologie Carla Gustava Junga. Mýtus je podle autorů pevně vázán na symboly, rituály, hierarchické znaky a tradice nejrůznějšího druhu. Kniha představuje americkému a západoevropskému čtenáři univerzitní kulturu vlastní tzv. humboldtovskému okruhu akademické tradice, přičemž v centru pozornosti stojí prostředí českého vysokého školství ve srovnání se situaci v Německu, Polsku, Rakousku a dalších zemích. Významným aspektem je proto charakteristika středoevropských univerzit, které prošly ve 20. století diskontinuitním vývojem. Specifikem knihy je preference náhledu akademické kultury převážně z pozice ne-metropolitních vysokých škol vzniklých v 19. a 20. století Autoři pojali svou knihu historicky, ale nebrání se významným aktualizacím. Zajímá je zejména rozpor mezi humboldtovským ideálem a "akademickým kapitalismem", hledání univerzitní jednoty v rámci diverzifikačních tlaků, tendence k oslabování univerzitních svobod a různé podoby univerzitní samosprávy. Autoři se pokouší svou publikací vyvolat debatu nejen v historických kruzích, ale také u zájemců napříč univerzitní komunitou.
  • This publication aims to provide a cultural analysis of the university environment, where the main analytical tool is the concept of the "myth," both as a cultural phenomenon linking academia's present with its past, and as a Jungian archetype. The authors conceive of myths as firmly tied to symbols which abound in education, rituals, hierarchical symbols and various traditions. This book presents to English readers the university culture of the so-called Humboldtian academic tradition, while focusing on the Czech higher education system in comparison to those of˛Germany, Poland, Austria and other countries. Of significant importance are the characteristics of˛Central European universities whose development in the 20th century was marked by discontinuity. This book mainly looks at academic culture from the position of the nonmetropolitan universities that emerged in the 19th and 20th centuries. Although the authors have conceived of this book historically, they are also interested in current issues, particularly the dispute between the Humboldtian ideal and "academic capitalism," the search for university unity within the framework of pressures to diversify, trends which weaken university freedoms, and the various forms of university administration. The authors have tried to inspire debate not only within historical circles, but also amongst those interested across the university community.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masaryk University Press
Translation Graeme Dibble
Cover illustration Miroslav Huptych
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Chapter number Title Custom text
Myth and traditions of Central European university culture : (an introduction for international readers) | 7–9
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Myth: an attempt at understanding university history | 10–19
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
The myth of university freedom | 20–37
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří
PDF
hidden-section The Humboldtian myth
Chapter number Title Custom text
The Humboldtian myth | 38–68
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
The myth of the unified university | 69–105
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
The myth of indisputable foundations | 106–124
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
The myth of contributing to society | 125–158
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
The myth of autonomous university governance | 159–187
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří
PDF
hidden-section The myth of territory
Chapter number Title Custom text
The myth of territory | 188–207
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
The history of university culture and some current issues | 208–221
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Mythen und Traditionen der mitteleuropäischen universitären Kultur : Zusammenfassung | 222–223
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Bibliography and sources | 224–241
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří
PDF
hidden-section Name index
Chapter number Title Custom text
Name index | 242–245
Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří
PDF