Exil a identita : posrpnový exil v Rakousku a Švýcarsku

Image
Variant title
Exile and identity : the post-Prague Spring exile in Austria and Switzerland
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2022
Extent
265 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 516
ISBN
978-80-280-0036-3
978-80-280-0037-0 (online ; pdf)
Language
Czech
Description
  • Je možné cítit se Čechem i po půlstoletí života v zahraničí? Na uvedenou otázku odpovídá tato kniha, zabývající se českým exilem v Rakousku a Švýcarsku po roce 1968, a přibližuje, jakým způsobem se integrace československých uprchlíků v hostitelských zemích odrazila ve vnímání jejich národní identity. Autor vychází z analýzy archivních a orálněhistorických pramenů získaných během terénních výzkumů mezi českými krajany ve zmíněných zemích v letech 2011 a 2015. Rozbor materiálů se kromě popisu jednotlivých aspektů integračního procesu soustředí i na vysvětlení změn v identifikaci bývalých uprchlíků s českým národem.
  • Is it possible to feel as a member of a nation after living half a century in a foreign country? This book, which deals with the Czech exile in Austria and Switzerland after 1968, answers the question and describes how the integration of the Czechoslovak refugees in the host country has displayed in their perception of nation identity. The monography is based on archival and oral sources acquired during field research in Austria and Switzerland conducted from 2011 to 2015. The analysis focused on the description of the process of integration of newcomers in the host countries as well as on the understanding of changes in identification of the former refugees with the Czech nation.
Department FF MU
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Ondřej Haváč
Rights access
open access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
11-13 1 | Úvod | pdf icon Haváč, Ondřej
hidden-section Identita pod lupou
Page Chapter number Title
14-29 2 | Identita pod lupou | pdf icon Haváč, Ondřej
hidden-section Ujasnění pojmů
Page Chapter number Title
30-50 3 | Ujasnění pojmů | pdf icon Haváč, Ondřej
hidden-section Posrpnový exil
Page Chapter number Title
51-90 4 | Posrpnový exil | pdf icon Haváč, Ondřej
hidden-section Integrace
Page Chapter number Title
91-149 5 | Integrace | pdf icon Haváč, Ondřej
Page Chapter number Title
150-183 6 | Československo ve vyprávění | pdf icon Haváč, Ondřej
hidden-section Národ v exilu
Page Chapter number Title
184-233 7 | Národ v exilu | pdf icon Haváč, Ondřej
hidden-section Závěrečné shrnutí
Page Chapter number Title
234-243 8 | Závěrečné shrnutí | pdf icon Haváč, Ondřej
Page Chapter number Title
244-248 Exile and identity : the post-Prague Spring exile in Austria and Switzerland : summary | pdf icon Haváč, Ondřej
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
249-261 Bibliografie | pdf icon Haváč, Ondřej
hidden-section Seznam zkratek
Page Chapter number Title
262-263 Seznam zkratek | pdf icon Haváč, Ondřej
hidden-section Seznam tabulek
Page Chapter number Title
264 Seznam tabulek | pdf icon Haváč, Ondřej
hidden-section Seznam obrázků
Page Chapter number Title
265 Seznam obrázků | pdf icon Haváč, Ondřej