Zvol si mou cestu! : edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru

Title: Zvol si mou cestu! : edukační aktivity subkultury freeganů ve veřejném prostoru
Edition
Vydání 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2014
Extent
132 stran
Series
  • Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica, ISSN 1211-3034; 425
ISBN
978-80-210-7478-1
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6346034
Description
  • Monografie se zabývá edukačními aktivitami subkultury freeganů ve veřejném prostoru. Freegani jsou současnou environmentálně orientovanou subkulturou usilující o minimalizaci konzumního životního stylu. Zároveň se podílejí na ekologickém aktivismu skrze demonstrace, happeningy, využívání online médií atd. a jsou tak aktivní ve veřejném prostoru. Studie je založena na ročním etnografickém výzkumu subkultury, v jehož rámci byly provedeny hloubkové rozhovory s 15-ti členy subkultury, zúčastněná pozorování a analýza webových stránek. Výsledky popisují obsah, cíle, způsoby a publikum edukačních aktivit subkultury ve veřejném prostoru. Edukace ve veřejném prostoru je zastřešena konceptem veřejné pedagogiky, který ukazuje rozmanité podoby veřejného prostoru v pedagogickém diskursu. Text dále přináší vymezení veřejné pedagogiky subkultury freeganů jako převážně záměrného edukačního působení ve veřejném prostoru. Závěrem je diskutována role subkultur jako neoficiálních vzdělávacích agentů současné edukační reality.
  • The monography examines freegan subculture as an educator in public space. Freegans are people who employ alternative strategies for living based on limited participation in the conventional economy and minimal consumption of resources. They are active in public space and represent environmental activism through demonstrations, happenings, using online media etc. The research goal was to analyse eduacational activities by the subculture in the public space. Ethnography appears as the most suitable methodology, as it is defined as a theory of cultural behaviour within a particular society. Data were collected during a period of one year spent in the freegan subculture of Brno, Czech Republic. The research sample was constructed by the snowball technique and consisted of participants defining themselves as freegans exercising freeganist practice and interacting with other freegans. The main methods of data collection were in-depth semi-structured interviews with 15 freegans and participant observation. Research results reveal concept of public pedagogy, which reminds multifarous ways in which the public space can be viewed as a site of educational discourse and defines public pedagogy of freegan subculture. The final part expounds freegan subculutre as an unofficial educational agent, acting outside educational institutions.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Kateřina Lojdová
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Několik slov úvodem
Chapter number Title Custom text
Několik slov úvodem | 7–8
Lojdová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
1 | Společnost hojnosti a konzumu | 9–13
Lojdová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Alternativa konzumu ve společnosti hojnosti – freegani | 14–21
Lojdová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Koncept subkultur v historické perspektivě | 22–30
Lojdová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Freegani jako současná subkultura | 31–37
Lojdová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Shrnutí teoretických kapitol | 38
Lojdová, Kateřina
PDF
hidden-section Výzkumný postup
Chapter number Title Custom text
6 | Výzkumný postup | 39–51
Lojdová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Výsledky výzkumu: Zvol si mou cestu! | 52–94
Lojdová, Kateřina
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Edukační aktivity subkultury ve veřejném prostoru | 95–117
Lojdová, Kateřina
PDF
hidden-section Závěrem
Chapter number Title Custom text
Závěrem | 118–119
Lojdová, Kateřina
PDF
hidden-section Použitá literatura
Chapter number Title Custom text
Použitá literatura | 120–127
Lojdová, Kateřina
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 128–131
Lojdová, Kateřina
PDF
hidden-section Program Veganfestu
Chapter number Title Custom text
Příloha 1 | Program Veganfestu | 132
Lojdová, Kateřina
PDF