Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století : novověké úřední revize středověkých a raně novověkých listin

Image
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
V Brně
Publisher
Univerzita J.E. Purkyně
Year of publication
1981
Extent
168 s.
Series
  • Spisy Univerzity J.E. Purkyně v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica; 230
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 79306
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita – Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
5-26 Úvod | pdf icon Vašků, Vladimír
Page Chapter number Title
27-37 I. kapitola | Benediktinský klášter v Rajhradě | pdf icon Vašků, Vladimír
Page Chapter number Title
39-56 II. kapitola | Cisterciácký klášter na Velehradě | pdf icon Vašků, Vladimír
Page Chapter number Title
57-67 III. kapitola | Cisterciácký ženský klášter u Tišnova | pdf icon Vašků, Vladimír
Page Chapter number Title
69-78 IV. kapitola | Cisterciácký klášter u Žďáru | pdf icon Vašků, Vladimír
Page Chapter number Title
79-89 V. kapitola | Cisterciácký ženský klášter na Starém Brně | pdf icon Vašků, Vladimír
Page Chapter number Title
91-107 VI. kapitola | Premonstrátský (původně benediktinský) klášter v Klášterním Hradisku | pdf icon Vašků, Vladimír
Page Chapter number Title
109-121 VII. kapitola | Premonstrátský klášter v Louce | pdf icon Vašků, Vladimír
Page Chapter number Title
123-135 VIII. kapitola | Premonstrátský klášter v Zábrdovicích | pdf icon Vašků, Vladimír
Page Chapter number Title
137-145 IX. kapitola | Premonstrátský klášter v Nové Říši | pdf icon Vašků, Vladimír
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
147-149 Závěr | pdf icon Vašků, Vladimír
hidden-section Doslov
Page Chapter number Title
153-154 Doslov | pdf icon Vašků, Vladimír
Page Chapter number Title
155-157 Seznam literatury, edicí a archívních pomůcek | pdf icon Vašků, Vladimír
Page Chapter number Title
158 Zkratky názvů časopisů, edicí i jiných publikací | pdf icon Vašků, Vladimír
Page Chapter number Title
159 Zkratky a značky názvů archívů a archívních fondů | pdf icon Vašků, Vladimír
Page Chapter number Title
161-163 Конфирмации императоров и королей моравским монастырям в XVIII веке : проводимые в новое время официальные ревизии грамот средневековья и начала нового времени : резюме | pdf icon Vašků, Vladimír
Page Chapter number Title
165-168 Landesherrliche Konfirmationen für mährische Klöster im 18. Jahrhundert : neuzeitliche amtliche Revisionen mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Urkunden : Zusammenfassung | pdf icon Vašků, Vladimír