Mandala and history : Bidia Dandarovich Dandaron and Buryat Buddhism

Title: Mandala and history : Bidia Dandarovich Dandaron and Buryat Buddhism
Author: Bělka, Luboš
Edition
First published
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2016
Extent
119 stran
Series
  • Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae = Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, ISSN 1211-3034; 462
ISBN
978-80-210-8493-3
Language
English
Link to MU library catalogue: 6389507
Description
  • The book brings an original presentation of unique materials from the mid-1970s, which have not been published in an English-language monograph. The visual analysis works both with historical photographs from Buryatia and Tibet, and with the author's field observations and recordings of interviews with participants. The origination of a new form of Buddhism within the traditional Buryat sangha dates back to the middle of the 20th century. After World War II, the so-called first restoration emerges, consisting in the effort to rescue religious life following a decade of reprisals. In the 1930s, all monasteries were closed down, a part of monks were executed, a part imprisoned and the rest had to disrobe. In the mid-1960s, during the period of the first criticism of Stalin’s cult, a small, nevertheless important Buddhist community originated in Ulan-Ude. An unofficial or clandestine micro-sangha formed around Bidia D. Dandaron (1914–1974), a Buryat Buddhist scholar, which existed until 1972, the year of Dandaron’s imprisonment. Subsequently he was sentenced to five years in the gulag. One of his first disciples was A. I. Zheleznov, a painter who painted Vajrabhairava mandala. His innovative way of depiction did not conform to the rooted tradition and the painting exceeded all the standards. The aim of the book is to show by means of the painting the formation of a new religious group, its perception of the outside world and incorporation of such a vision into the mandala.
  • Kniha přináší originální zpracování unikátního materiálu, který vznikl v polovině sedmdesátých let 20. století a v angličtině nebyl dosud monograficky publikován. Původní vizuální analýza pracuje jak s historickými fotografiemi z Burjatska a Tibetu, tak i vlastními autorovými terénními pozorováními a záznamy rozhovorů s aktéry. Vznik nové formy buddhismu v rámci tradiční burjatské sanghy lze datovat do poloviny 20. století. Po druhé světové válce se v rámci tzv. první obnovy náboženství objevilo úsilí zachránit z represáliemi sužovaného tibetského buddhismu alespoň základní věci. Ve třicátých letech byly kláštery pobořeny, některé zcela zničeny, mniši vyhnáni, někteří popraveni, část z duchovenstva byla zavřená do gulagu a zbytek se musel vzdát mnišského stavu. V polovině šedesátých let, v období prvních kritik Stalinova kultu vznikla v Ulan-Ude malá, ale významná skupina, buddhistická komunita. Neoficiální, tajná mikro-sangha se formovala pod vedením B. B. Dandarona, burjatského buddhisty a buddhologa a existovala až do jeho uvěznění v roce 1972. Byl odsouzen na pět let nucených prací a ve věku šedesáti let v roce 1947 v pracovním táboře umírá. Jeden z jeho nejpřednějších žáků A. I. Železnov namaloval thangku, věnovanou svému učiteli; jednalo se o mandalu Vadžrabhajravy. Namaloval ji jako inovaci starobylé tradice a thangka tak představuje unikátní zobrazení v rámci burjatské buddhistické tradice, neboť začleňuje i prvky z vnějšího světa. Je až překvapivé jak mnoho lze z thangky vyčíst s využitím religionistického přístupu. Tato metodologie se odlišuje od způsobu, jak obrazu rozumí sami vyznavači rodícího se Dandaronova kultu.
Note
  • The preparation of this monograph was supported by the grant TEMEVYR – Theoretical and Methodological Chalenges in the Study of Religions (MUNI/A/0931/2015), investigated by the Department for the Study of Religions Masaryk University, 2016.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Foreword
Chapter number Title Custom text
Foreword | 7–8
Bělka, Luboš
PDF
hidden-section Historical context
Chapter number Title Custom text
1. | Historical context | 9–56
Bělka, Luboš
PDF
Chapter number Title Custom text
2. | Description and analysis of the Dandaron mandala | 57–88
Bělka, Luboš
PDF
hidden-section Conclusion
Chapter number Title Custom text
3. | Conclusion | 89–91
Bělka, Luboš
PDF
hidden-section Bibliography
Chapter number Title Custom text
Bibliography | 93–100
Bělka, Luboš
PDF
hidden-section List of pictures
Chapter number Title Custom text
List of pictures | 101–107
Bělka, Luboš
PDF
hidden-section Index
Chapter number Title Custom text
Index | 109–118
Bělka, Luboš
PDF
hidden-section Summary
Chapter number Title Custom text
Summary | 119
Bělka, Luboš
PDF