Hľadanie identít v modernej libanonskej ženskej próze

Image
Variant title
The quest for identities in modern Lebanese women's fiction
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2022
Extent
122 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 518
ISBN
978-80-280-0084-4
978-80-280-0085-1 (online ; pdf)
Language
Slovak
Arabic
Description
  • Monografie se zabývá tvorbou ženských autorek v kontextu libanonské občanské války. Rozebírá díla dvou z nejvýraznějších představitelek válečného románu v Libanonu, jejichž hlavními protagonistkami jsou ženy. První kapitola čtenáři přibližuje kulturně-společenské a literární podhoubí zkoumaného období, další dvě kapitoly se věnují představení jednotlivých románů. Vlastní analýza se poté soustředí na procesy sebeutváření. Kapitola zabývající se románem Zahrin příběh (Ḥikājat Zahra) pohlíží na proces sebeutváření z pohledu podřizování se moci. V díle Marjam příběhů (Marjam al-ḥakājā) je fenomén moci zkoumán z pohledu ženského vyprávění, které představuje tradiční nástroj rozrušování patriarchálního diskurzu. Stěžejní kapitoly jsou doplněny o překladové ukázky z děl, která do slovenštiny ani češtiny doposud přeložena nebyla.
  • The monograph presents a study of women's literary response to the civil war in Lebanon. It focuses on two of the most prominent writers of (post-)civil war novel, namely Ḥanān ash-Shaykh and ʿAlawiyya Ṣubuḥ. The focus is laid on those works that feature female protagonists, while the scope is narrowed to the study of identity formation. Having situated women’s writings on the war into a broader socio-cultural and literary context in the introductory chapter, the second chapter traces the process of identity formation in the novel Ḥikāyat Zahra (The Story of Zahra), while the third one presents the reader with the analysis of Maryam al-ḥakāyā (Maryam of Stories). The chapters are complemented by the excerpts from the novels that have not yet been translated into Slovak or Czech language.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Rights access
open access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-14 1 | Úvod | pdf icon Čižmíková, Danuša
hidden-section Konflikt očami žien
Page Chapter number Title
15-31 2 | Konflikt očami žien | pdf icon Čižmíková, Danuša
hidden-section Zahrin príbeh
Page Chapter number Title
32-73 3 | Zahrin príbeh | pdf icon Čižmíková, Danuša
hidden-section Marjam príbehov
Page Chapter number Title
74-107 4 | Marjam príbehov | pdf icon Čižmíková, Danuša
hidden-section Záver
Page Chapter number Title
108-111 5 | Záver | pdf icon Čižmíková, Danuša
Page Chapter number Title
112-113 The quest for identities in modern Lebanese women's fiction : summary | pdf icon Čižmíková, Danuša
hidden-section Bibliografia
Page Chapter number Title
114-122 Bibliografia | pdf icon Čižmíková, Danuša