Josef Dobrovský : hungarista a ugrofinista

Image
Variant title
[Josef Dobrovský : Hungarologist and Finno-Ugrist]
Contributor
Kovář, Michal (Editor)
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Series
  • MUNI ARTS 100
ISBN
978-80-210-9266-2
978-80-210-9267-9 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6445931
Description
  • Monografie Josef Dobrovský - hungarista a ugrofinista se nezabývá pouze úzce jazykovými otázkami hungaristických a ugrofinistických studií zakladatele vědecké slavistiky a bohemistiky Josefa Dobrovského, nýbrž jeho celkovým vztahem k ugrofinským národům, zvláště k jejich jazyku a historii a kultuře. Autor vychází ze svého širšího kulturně-politického a kulturně-historického přístupu k hungaristice a ugrofinistice. Na rozdíl od jejich výlučně lingvistického pojetí v nich spatřuje obory, jež se zabývají jazykem, kulturou a dějinami ugrofinských národů, ať už v užším středoevropském rámci (hungaristika), anebo v širokém rámci eurasijském (ugrofinistika).
  • The monograph Josef Dobrovský - Hungarologist and Finno-Ugrist deals not only with the strictly philological aspects of the Hungarologic and Finno-Ugric research of the founder of modern Slavic and Bohemistic studies Josef Dobrovsky, but also with his relations to the Finno-Ugric peoples in general, that is to say, to their languages, history and culture. The author's starting point in his approach to Hungarology and Finno-Ugristics is a wider conception, based on the comprehensive culture, politics and history of the peoples in question. In contrast to an exclusively linguistic view, he sees in this branch of science a line of investigation that deals with the languages and with all other essential manifestations of the culture of the Finno-Ugric peoples alike, whether it be in reference to the Central European sphere only (Hungarology) or to the wider Eurasian area (Finno-Ugristics).
Topic
License: Not specified license
Rights holder
Richard Pražák, dědicové
Masarykova univerzita
Rights access
embargoed access
Page Chapter number Title
7-8 Můj otec Richard Pražák, hungarista a ugrofinista | pdf icon Hejkalová, Markéta
hidden-section Ediční poznámka
Page Chapter number Title
9-10 Ediční poznámka | pdf icon Kovář, Michal
Josef Dobrovský: hungarista a ugrofinista
Page Chapter number Title
13 Úvodní poznámka | pdf icon Pražák, Richard
15-28 Kapitola první | Prameny a literatura ke vztahům české a maďarské osvícenské vědy | pdf icon Pražák, Richard
29-35 Kapitola druhá | Předpoklady a charakteristika česko-maďarských vědeckých vztahů za osvícenství | pdf icon Pražák, Richard
36-49 Kapitola třetí | Styky J. Dobrovského s Maďary | pdf icon Pražák, Richard
50-69 Kapitola čtvrtá | Ugrofinistická studia Josefa Dobrovského | pdf icon Pražák, Richard
70-90 Kapitola pátá | Světový názor Josefa Dobrovského ve světle vývoje a vzájemných souvislostí českého a maďarského národního hnutí na přelomu 18. a 19. století | pdf icon Pražák, Richard
91-93 Závěr | pdf icon Pražák, Richard
Přílohy
Page Chapter number Title
97-101 Josef Dobrovský o svém pobytu ve Finsku a specifických rysech ugrofinských jazyků | pdf icon Dobrovský, Josef
102-108 Recenze Josefa Dobrovského na spis Samuela Gyarmathiho Affinitas linguae hungaricae cum linguis fennicae originis grammaticae demonstrata. Göttingen 1798. | pdf icon Dobrovský, Josef
Page Chapter number Title
109-122 Seznam pramenů a literatury | pdf icon