Bude literární věda exaktní vědou ve století jednadvacátém?

Title: Bude literární věda exaktní vědou ve století jednadvacátém?
Variant title:
  • Will literary studies be an exact science in the twenty first century?
Source document: Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 35-45
Extent
35-45
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study deals with the possibilities of implementing the so called exact methods in literary studies. In the first parth of the text we observed the tradition of using quantitative methods in the context of literary studies. We deal with chosen methods of this methodological approach. In the second parth, we touch upon the issues with methods in literary studies. We claim, this usage a special literary corpus can be useful for literary praxis, but the using must include interpretation as the most important and irreplacable part of a complex literary analysis.
References
[1] ČERMÁK, František. 2010. Lexikon a sémantika (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[2] DOLEŽEL, Lubomír. 1965. "Pražská škola a statistická teorie básnického jazyka", Česká literatura 13, č. 2, s. 110–113

[3] DOLEŽEL, Lubomír. 1969. "A Framework for the Statistical Analysis of Syle", in Statistic and Style (New York: American Elsevier Publishing Company), s. 10–25

[4] DOLEŽEL, Lubomír. 1982. "A Note on Quantification in Text Theory. Discussion of Alvar Ellegård's Paper, Genre Styles, Individual Styles, and Autorship Identification", in Text Processing. Text Analysis and Generation. Text Typology and Attribution. Proceedings of Nobel Symposoim 51 (Stockholm: Almqvist & Wiksell International), s. 539–552

[5] DOLEŽEL, Lubomír. 2012. "Doslov překladatele", in Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách (Praha: Academia), s. 518–520

[6] ELLEGÅRD, Alvar. 1982. "Genre Styles, Individual Styles, and Autorship Identification", in Text Processing. Text Analysis and Generation. Text Typology and Attribution. Proceedings of Nobel Symposoim 51 (Stockholm: Almqvist & Wiksell International), s. 519–537

[7] KLIVAR, Mojmír. 1984. "Význam kvantitativní lingvistiky pro literární teorii", in Literárněvědný sborník Památníku národního písemnictví (Praha: PNP), s. 24–52

[8] LEVÝ, Jiří. 1971. Bude literární věda exaktní vědou? (Praha: Československý spisovatel)

[9] PETRŮ, Eduard. 1968. Exaktní metody v literárněvědné práci (Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci)

[10] PLECHÁČ, Petr. Korpus českého verše (http://versologie.cz/v2/web_content/corpus.php?lang=cz)

[11] MORETTI, Franco. 2017. Canon/Archive: Studies in Quantitative Formalism From the Stanford Literary Lab (New York: n+1 Foundation)

[12] MORETTI, Franco. 2014. Grafy, mapy, stromy. Abstraktní modely literární historie (Praha: Karolinum)

[13] TĚŠITELOVÁ, Marie. 1974. Otázky lexikální statistiky (Praha: Academia)

[14] TĚŠITELOVÁ, Marie. 1987. Kvantitivní lingvistika (Praha: Státní pedagogické nakladatelství)

[15] VAŠÁK, Pavel. 1980. Metody určování autorství (Praha: Academia)

[16] VAŠÁK, Pavel. 1986. Matematika, exaktnost a literatura (Praha: Československý spisovatel)

[17] WELLEK, René. 1999. Teorie literatury (Olomouc: Votobia)