Podoby Salome v díle Jaroslava Vrchlického

Title: Podoby Salome v díle Jaroslava Vrchlického
Variant title:
  • The imagery of Salome in Vrchlický's work
Source document: Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 2, pp. 46-64
Extent
46-64
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
In the 19th century, the image of Salome was transformed by significant changes that reflect contemporary social phenomena and changes in national literatures. Among the artists who depicted Salome in this period, whether in the context of Bible story or in the end of the century form of the femme fatale, Jaroslav Vrchlický forms an exception. In his work, it is possible to find several different images of Salome, which not only correspond to his artistic development, but at the same time they reflect his views foreign literatures, especially those from Western Europe, from which he was translating. The aim of the study is not only to describe the images of Salome in Vrchlický's work, but also to incorporate the selected scenes or allusions to the story of John the Baptist's beheading into the context of the author's work and, last but not least, track down possible sources of inspiration that reflected themselves in the imagery of Salome, in Vrchlický's translation work.
Note
Studie vznikla v rámci Institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace – Moravská zemská knihovna v Brně v roce 2017.
References
[1] ANONYM. 1885. "Rozsudek o Twardowském", Lumír XIII, č. 12, s. 23–24

[2] BIBLE. 2009. Bible: překlad 21. století (Praha: Biblion)

[3] ALIGHIERI, Dante. 1879. Božská komedie, díl 1 (Praha: Jaroslav Vrchlický)

[4] APOLLINAIRE, Guillaume. 1996. "Salome", in Alkoholy (Praha: Odeon), s. 61

[5] EUSEBIOS Z CAESAREJE. 1988. Církevní dějiny (V Praze: Ústřední církevní nakladatelství)

[6] FLAUBERT, Gustave. 1975. "Herodias" in Tři povídky (Praha: Odeon), s. 111–161

[7] FLAVIUS, Josephus. 1900. Jüdische Alterthümer (Köln am Rhein: Drück und Verlag von J. P. Bachem)

[8] FRIČ, Josef Václav. 1855. "Život sváteční", in Lada Nióla (Praha: Josef Václav Frič), s. 101–169

[9] FRÍDA, Bedřich. 1931. Mladá léta Jaroslava Vrchlického v zrcadle dopisů, jež psal svému strýci a bratrovi (Praha: Společnost J. Vrchlického)

[10] HEINE, Heinrich. 1874. Atta Troll: sen letní noci (V Roudnici: Nákladem kněhkupectví A. Mareše)

[11] HLAVÁČEK, Karel. 1930. "Herodias" in Básně (Praha: Kvasnička a Hampl), s. 102–104

[12] HUYSMANS, Joris Karl. 1993. Naruby (Praha: Sdružení na podporu vydávání časopisů)

[13] KARÁSEK, Jiří ze Lvovic. 1991. "Smrt Salomina" in Gotická duše a jiné prózy (Praha: Vyšehrad), s. 85–89

[14] LAFORGUE, Jules. 1934. Legendární morality (Praha: R. Škeřík)

[15] MALLARMÉ, Stéphane. 1996. Faunovo odpoledne a jiné básně (Praha: Svoboda)

[16] NEUMANN, Stanislav Kostka. 1903. "Salome", in Sen o zástupu zoufajících (Praha: Moderní revue), s. 22–23

[17] SUE, Eugène. 1915. Věčný Žid 1–4 (Praha: Alois Hynek)

[18] ŠALDA, František, Xaver. 1913. Duše a dílo: podobizny a medailony (V Praze: Unie)

[19] VRCHLICKÝ, Jaroslav. 1875. Z hlubin (Praha: J. Otto)

[20] VRCHLICKÝ, Jaroslav. 1877. Poesie francouzská nové doby (Praha: Ed. Grégr)

[21] VRCHLICKÝ, Jaroslav. 1879. Mýty 2 (Praha: J. Otto)

[22] VRCHLICKÝ, Jaroslav. 1885. Twardowski: báseň (Praha: František Šimáček)

[23] VRCHLICKÝ, Jaroslav. 1885. Sonety samotáře (Praha: J. Otto)

[24] VRCHLICKÝ, Jaroslav. 1890. Hlasy z pouště (Praha: J. Otto)

[25] VRCHLICKÝ, Jaroslav. 1891. Nové sonety samotáře (Praha: J. Otto)

[26] VRCHLICKÝ, Jaroslav. 1893. Moderní básníci francouzští (Praha: Jos. R. Vilímek)

[27] VRCHLICKÝ, Jaroslav. 1896. Poslední sonety samotáře (Praha: J. Otto)

[28] VRCHLICKÝ, Jaroslav. 1897. Nové studie a podobizny (Praha: F. Šimáček)

[29] VRCHLICKÝ, Jaroslav. 1899. Bozi a lidé (Praha: J. Otto)

[30] VRCHLICKÝ, Jaroslav. 1907. Třetí kniha básní epických (Praha: Nákladem J. Otty)

[31] VRCHLICKÝ, Jaroslav. 1912. Nové básně epické (Praha: Nákladem J. Otty)

[32] VRCHLICKÝ, Jaroslav. 1913. Epické básně (Praha: Nákladem J. Otty)

[33] VRCHLICKÝ, Jaroslav – F. X. ŠALDA – Václav BRTNÍK a Sofie PODLIPSKÁ. 1917. Dopisy Jaroslava Vrchlického se Sofií Podlipskou z let 1875–1876 (Praha: F. Borový)

[34] WILDE, Oscar. 1959. Salome (Praha: Orbis)

[35] Salome [film]. Režie Charles Bryant. USA, 1923.

[36] Salome [film]. Režie William Dieterle. USA, 1953.

[37] Salome's Last Dance [film]. Režie Ken Russel. USA, 1988.

[38] Wilde Salome [film]. Režie Al Pacino. USA, 2011.