Kdo by chtěl o tom pochybovati, může se jejího trestu báti : mariánské poutní místo na Svatém Kopečku v zrcadle tří poutních knih

Title: Kdo by chtěl o tom pochybovati, může se jejího trestu báti : mariánské poutní místo na Svatém Kopečku v zrcadle tří poutních knih
Variant title:
  • If you have little faith, her punishment shall not come late : the Marian pilgrimage site of Svatý Kopeček as reflected in three pilgrimage books
Author: Vašků, Jan
Source document: Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 1, pp. 7-29
Extent
7-29
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study deals with three editions of pilgrimage books which relate to the Svatý Kopeček, pilgrimage site located near Olomouc and dedicated to the Virgin Mary. The study focuses on the depiction of the Virgin Mary and the Marian motifs contained in the pilgrimage books. Each of the pilgrimage books has a different structure – while the first two tell the founding legend and present specific miracles and prayers, creating a practical guide for the pilgrimage to the Svatý Kopeček, the third edition of the pilgrimage book provides more of a record of the festivities held on the occasion of the coronation of the miraculous relief of the Virgin Mary. Since selected pilgrimage books constituted an important element of Marian devotion, their analysis is necessary to get acquainted with and to fully understand the Moravian Baroque devotion.
References
[1] SIEBENEICHER, Michael. 1679. Mons Preamonstratus (Olomouc: u Jana Josefa Kiliána)

[2] WANCKE, Bernard. 1732. Mons Praemonstratus (Hradec Králové: u Václava Jana Tybélyho)

[3] WANCKE, Bernard. 1733. Krátké vypsání o nalezené též stolétní slavnosti a slavném korunování zázračného obrazu Matky Boží MARIE Panny (Hradec Králové: u Václava Jana Tybélyho)

[4] ŽELECKÝ Z POČENIC, Norbert. 1680. "Dedikace", in Mons Praemonstratus (Olomouc: u Jana Josefa Kiliána)

[5] FIALA, Jiří a Marie SOBOTKOVÁ. 1999. "Vznik kultu Panny Marie Svatokopecké a jeho reflexe v kramářských písních", in Český lid 86, s. 61–79.

[6] JEDLIČKOVÁ, Alice. 2009. "Ekfráze: deskripce vs. narativ", in Vyprávění v kontextu (Praha: Ústav pro českou literaturu AV) s. 119–139

[7] KALISTA, Zdeněk. 2001. Česká barokní pouť: k religiozitě českého lidu v době barokní. M. Hashemi (ed.): (Žďár nad Sázavou: Cisterciana Sarensis)

[8] MALURA, Jan. 2017. "Barokní poutní knihy a zbožná praxe širokých vrstev", in Český lid 104, s. 33–51

[9] MALÝ, Tomáš. 2019. Obrazy a rituál / Římské korunovace divotvorných Madon a koncept barokní kultury (Praha: NLN)

[10] NOVOTNÝ, Adolf. 1992. Biblický slovník. 3. vyd. (Praha: Kalich)

[11] ROYT, Jan. 1997. "Korunovace Panny Marie Svatokopecké", in Bibliotheca Strahoviensis 3, s. 59–73

[12] ROYT, Jan. 2011. Obraz a kult v Čechách 17. a 18. století (Praha: Karolinum)

[13] SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. 2006. "Ještě k motivické exkluzivitě v barokní literatuře, zčásti i nadnárodně", in Otázky českého kánonu (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR), s. 330–336

[14] STICH, Alexandr. 1994. "Magnet a pelikán – dva exkluzivní barokní motivy", in Česká literatura doby baroka: sborník k české literatuře 17. a 18. století (Praha: Památník národního písemnictví), s. 89–115

[15] Česká biblická společnost. biblenet.cz. český ekumenický překlad, bible kralická [online]. ČBS: ©1999 [cit. 1. 12. 2020]. Dostupné z: http://www.biblenet.cz/

[16] HORYNA, Mojmír. 2001. "Tvář barokní Čechie", in Sláva barokní Čechie: umění, kultura a společnost 17. a 18. století. (Praha: Paseka), s. 7. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:6e3a04d0-5e9d-11e4-8b87-001018b5eb5c.