Neznámá ze Seiny : ke kořenům Nezvalovy básnické skladby

Title: Neznámá ze Seiny : ke kořenům Nezvalovy básnické skladby
Variant title
Neznámá ze Seiny (The Unknown of the Seine) : to the roots of Nezval's poem
Author: Malý, Radek
Source document: Bohemica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 1, pp. 81-88
Extent
81-88
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
Abstract(s)
In 1929 Vítězslav Nezval wrote the poem The Unknown from the Seine. This poem has three documented sources of inspiration: Nezval's experience of his childhood, an episode with a drowning person in the 1920's Prague, and the famouse motive of the "Unknown of the Seine," a girl, whose death mask has a mysterious smile. The study offers another source of Nezval's inspiration: Jean Arthur Rimbaud's Ophelia, which Nezval actually translated into Czech. In this poem Rimbaud explores the cult of Ophelia – a beautiful drowned girl. Nezval's poetic composition can be seen as a belated tribute from the Czech poetist to the European cult that deeply inspired symbolism and decadence.
References
[1] NEZVAL, Vítězslav, 2001. Básně I (Brno: Host)

[2] NEZVAL, Vítězslav, 1948. Básně noci (Praha: František Borový)

[3] NEZVAL, Vítězslav, 1937. "Předmluva k dosavadnímu dílu", in Nezval, Vítězslav: Most (Praha: František Borový), s. 13–61.

[4] NEZVAL, Vítězslav, 1977. "K mému překladu Rimbauda", in Rimbaud, Jean Arthur: Má bohéma. Z díla J. A. Rimbauda (Praha: Čs. spisovatel), s. 347–355.

[5] RIMBAUD, Jean Arthur, 1977. Má bohéma. Z díla J. A. Rimbauda (Praha: Čs. spisovatel)

[6] RIMBAUD, Jean Arthur, 1981. Poésies – Une saison en enfer, Illuminations, Oeuvres diverses (Paris: Presses Pocket)

[7] BLAHYNKA, Milan, 1976. S Vítězslavem Nezvalem. Kapitoly o životě a tvorbě (Praha: Mladá fronta)

[8] KINDLER, Simone, 2004. Ophelia: Der Wandel von Frauenbild und Bildmotiv (Berlin: Reimer)

[9] RIMBAUD, Jean Arthur, 1921. Leben und Dichtung. Přeložil K. L. Ammer (Leipzig: Insel-Verlag)

[10] TAUFER, Milan, 1957. Národní umělec Vítězslav Nezval (Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění)