Autorské knižní paratexty (nad edičními počiny Josefa Škvoreckého z 90. let dvacátého století)

Title: Autorské knižní paratexty (nad edičními počiny Josefa Škvoreckého z 90. let dvacátého století)
Variant title:
  • Authorial book paratexts (on the editions by Josef Škvorecký from the 1990s)
Source document: Bohemica litteraria. 2012, vol. 15, iss. 2, pp. 97-116
Extent
97-116
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The paper deals with the book paratexts by Josef Škvorecký published in the books of 1990s. Authorial paratexts are integral and important parts of literary production. Presented in a book, they have all the functions of paratexts – to attract readers, to organise and to lead reader's reception, they mean also direct communication between genesis of the work and its life in the process of reception, therefore an uninterrupted communication between the author and the reader. This method excludes intentional or unintentional distortions or misinterpretations of the text as it enables the author to provide the readers only with such pieces of information which are his/her own opinions and also to focus on such aspects that may have stayed hidden.
References
[1] ŠKVORECKÝ, Josef, 1991a. Scherzo capriccioso: veselý sen o Dvořákovi (Praha: Odeon)

[2] ŠKVORECKÝ, Josef, 1991b. Hořkej svět: povídky z let 1946–1967 (Praha: Odeon)

[3] ŠKVORECKÝ, Josef, 1991c. Hříchy pro pátera Knoxe : detektivní divertimento (Praha: Mladá fronta)

[4] ŠKVORECKÝ, Josef, 1992. Konec poručíka Borůvky : detektivní žalozpěv (Praha: Ivo Železný)

[5] ŠKVORECKÝ, Josef, 1994a. Ze života české společnosti (Praha: Naše vojsko)

[6] ŠKVORECKÝ, Josef, 1994b. Příběhy o Líze a mladém Wertherovi a jiné povídky (Praha: Ivo Železný)

[7] ŠKVORECKÝ, Josef, 1996a. Nové canterburské povídky a jiné příběhy (Praha: Ivo Železný)

[8] ŠKVORECKÝ, Josef, 1996b. Dvě vraždy v mém dvojím životě (Praha: Ivo Železný)

[9] ŠKVORECKÝ, Josef, 1996c. Lvíče (Praha: Ivo Železný)

[10] ŠKVORECKÝ, Josef, 1998a. Konec nylonového věku (Praha: Ivo Železný)

[11] ŠKVORECKÝ, Josef, 1998b. Nápady čtenáře detektivek a jiné eseje (Praha: Ivo Železný)

[12] ŠKVORECKÝ, Josef, 1998c. Příběh inženýra lidských duší I. (Praha: Ivo Železný)

[13] ŠKVORECKÝ, Josef, 1998c. Příběh inženýra lidských duší II. (Praha: Ivo Železný)

[14] ŠKVORECKÝ, Josef, 1998d. Tankový prapor (Praha: Ivo Železný)

[15] ŠKVORECKÝ, Josef, 1998e. Zbabělci (Praha: Nakladatelství Lidových novin)

[16] ŠKVORECKÝ, Josef, 1999. Mirákl: politická detektivka (Praha: Ivo Železný)

[17] GENETTE, Gérard, 1989a. Paratexte. Das Buch vom Beiwerk des Buches (Frankfurt am Main/New York: Campus–Verlag)

[18] GENETTE, Gérard, 1989b. "Introduction to the Paratext", in New Literary History, 1991, sv. 22, č. 2, s. 261–272

[19] HODROVÁ, Daniela a kol., 2001. … na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století (Praha: Torst)

[20] KOSKOVÁ, Helena, 2004. Škvorecký (Praha: Literární akademie)

[21] KOTTLER, Philip – ARMSTRONG, Gary, 2004. Marketing (Praha: Grada Publishing)

[22] MÜLLEROVÁ, Lenka, 2009a. "Autor v knižních paratextech (nad peritexty české knižní produkce 90. let 20. století)", in Dialog kultur: mezinárodní vědecká slavistická konference V (Ústí na Orlicí: Oftis), s. 530–541

[23] MÜLLEROVÁ, Lenka, 2009b. "Komunikace a vydavatelské poznámky české knižní produkce devadesátých let 20. století", Bohemica litteraria, 58, V 12, s. 123–134

[24] MÜLLEROVÁ, Lenka, 2009c. "Paratexty v české literární mystifikaci (nad sekundárními texty Járy /da/ Cimrmana)", in Bohemica Olomoucensia – Symposiana, 1, s. 184–188

[25] MÜLLEROVÁ, Lenka, 2010a. Poetika paratextu. Předneseno na konferenci Poetický Cikháj v Brně dne 26. 3.

[26] MÜLLEROVÁ, Lenka, 2010b. Paratexty a česká nakladatelství. (Knižní strategie v 90. letech 20. století) (Kostelec nad Orlicí: LITTERAE)

[27] PŘIBÁŇ, Michal, 2004. Bibliografie Josefa Škvoreckého (Praha: Literární akademie)

[28] RAUTENBERGOVÁ, Ursula, 2003. Reclams Sachlexikon des Buches (Stuttgart: Reklam)

[29] ŠALDA, František Xaver, 1939. Dílo F. X. Šaldy, sv. 13. Kritické glosy k nové poesii české (Praha: Melantrich)

[30] SCHMIEDTOVÁ, Věra, Inženýři lidských duší. In http://www.radio.cz/cz/clanek/36780 [cit. 15. 5. 2010]