Několik písní Jana Augusty v novém kontextu

Title: Několik písní Jana Augusty v novém kontextu
Variant title:
  • Several songs by Jan Augusta in a new context
Source document: Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 13-39
Extent
13-39
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Hymnography of the 16th century, hymnbook, the Unity of the Brethern, the Utraquist, the Habrovany community, Jan Blahoslav, Jan Augusta, indexes of composers of protestant songs, authorship. Jan Augusta is one of the most prolific song composers of the early modern times. The list of his songs that were allowed to be printed in the hymn-book of Unity of Brethren is to be found in Jan Blahoslav's index of song authors. Many of Jan Augusta's songs can also be found in the only preserved handwritten hymn-book called Brother Jan Augusta's Songs that was prepared by him in prison. However, there are five songs in the index whose authorship is uncertain. Our intention was to verify their authorship using the handwritten hymn-book that has never been used by any researchers. The results reveal that the above-mentioned hymn-book from 1598 can be regarded as a relatively reliable source. By contrast, we recommend analyzing the data from Urban's index critically. The study tries to present the differences of songs if authorship were ascribed to the person who edited the text as it was common during those times. Such approach is based on work with the specific song material as well as on comparing the songs from Habrovany and Utraquist hymn-books. The various text alterations show that the Brethren terminology and doctrine principles were used there. We found that in one case there are two different songs in hymn-books but their differences have never been examined by researchers. Other songs have undergone a variety of different modifications ranging from marginal ones to several texts edited more times in various editions. Jan Augusta as the editor could be hypothetically, in some cases, the person who made the text editing. According to current standards, however, Augusta cannot be considered as the author.
References
[1] KNĚZE VÁCLAVA MIŘÍNSKÉHO PÍSNĚ GRUNTOVNÍ A VELMI UTĚŠENÉ 1522. (Praha: Mikuláš Konáč z Hodíštkova), Knihopis č. K05617

[2] PÍSNĚ STARÉ GRUNTOVNÍ A VELMI UTĚŠENÉ 1531. (Praha: Pavel Severýn z Kapí hory), Knihopis č. K05618

[3] PÍSNIČKY KŘESŤANSKÉ 1530. (Luleč: Kašpar Aorg), Knihopis č. K13495

[4] PÍSNIČKY POBOŽNÉ 1534. (Luleč: Kašpar Prostějovský), Knihopis č. K13495a

[5] HABROVANSKÝ KANCIONÁL 1530–1536. (Luleč: Kašpar Aorg), Knihopis č. K03725

[6] PÍSNIČKY K NÁBOŽENSTVÍ KŘESŤANSKÉMU NÁLEŽITÉ 1535. (Luleč: Kašpar Aorg), Knihopis č. K13495b

[7] KANCIONÁL ČESKÝ 1559. (Olomouc: Jan Günther), Knihopis č. K03718

[8] PIESNĚ CHVAL BOŽSKÝCH. PÍSNĚ DUCHOVNÍ EVANGELISTSKÉ 1561. (Šamotuly: Alexandr Plzeňský / Oujezdecký), Muzeum Komenského v Přerově, signatura ST 21

[9] PIESNĚ CHVAL BOŽSKÝCH. PÍSNĚ DUCHOVNÍ EVANGELISTSKÉ 1561. (Šamotuly: Alexandr Plzeňský / Oujezdecký), Muzeum Komenského v Přerově, signatura ST 177

[10] PÍSNĚ BRATRA JANA AUGUSTY, KTERÉŽ DĚLAL VE VĚZENÍ 1562. Österreichische Nationalbibliothek, signatura Cod. 7457

[11] PÍSNĚ CHVAL BOŽSKÝCH. PÍSNĚ DUCHOVNÍ EVANGELISTSKÉ 1564. (Ivančice: Václav Solín), Knihopis č. K12861

[12] TOBOLKA, Zdeněk Václav 1541 (1927). Písně chval božských. Písně duchovní evangelitské (Praha: Pavel Severýn z Kapí hory). Fotomechanická reprodukce tištěného notovaného kancionálu Jednoty bratrské z roku 1541 (Praha)Literatura

[13] BAŤOVÁ, Eliška, 2011a. Kolínský kancionál z roku 1517 a bratrský zpěv na počátku 16. století (Praha: KLP)

[14] BAŤOVÁ, Eliška, 2011b. "Liturgická specifika a řazení obsahu českých kancionálů 15. a 16. století", Hudební věda 48, č. 2–3, s. 133–142

[15] BAŤOVÁ, Eliška, 2013. "Augustovo Registrum aneb Zpráva, co se kdy a o čem čísti má a jeho kontext: nové pohledy", in Hlaváček, Petr (ed.), O Felix Bohemia! Studie k dějinám české reformace (Praha: FF UK), s. 195–213

[16] BEDNÁŘ, Jan (ed.)., 1942. Jan Augusta v letech samoty, Paměti z let 1548–1564 (Praha: nakladatelství Jana Laichtera.

[17] BOHATCOVÁ (DAŇKOVÁ), Mirjam, 1948. Bratrské tisky Ivančické a kralické (Praha: Univerzita Karlova)

[18] BOHATCOVÁ (DAŇKOVÁ), Mirjam, 1951. "Bratrské tisky Ivančické a kralické", in Sborník Národního muzea v Praze (Praha: Národní muzeum), s. 1–183

[19] ČEJKA, Mirek (ed.), nedatováno Grammatica česká (dostupné též na http://mirekcejkaa.wordpress.com/blahoslav/ [přístup 15. 2. 2014])

[20] HALAMA, Jindřich, 2003. Sociální učení českých bratří (Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury)

[21] HANZELKOVÁ, Marie, 2011. Kancionály jednoty habrovanské, disertační práce, Brno: Masarykova univerzita, FF, Ústav české literatury a knihovnictví [http://is.muni.cz/th/13963/ff_d/Dizertace_Marie_Hanzelkova_final_final.pdf]

[22] HANZELKOVÁ, Marie, 2012. "Jednota habrovanských a její kancionály", Bohemica litteraria 15, s. 7–42

[23] HOSTINSKÝ, Otakar, 1896. "Jan Blahoslav a Jan Josquin", Rozpravy české akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění v Praze, s. 1–136

[24] KOUBA, Jan, 1962. "Blahoslavův rejstřík autorů českobratrských písní a jeho pozdější zpracování", Miscellanea musicologica 17, s. 1–175

[25] KOUBA, Jan, 1988. "Nejstarší české písňové tisky", Miscellanea musicologica 32, s. 21–79

[26] MÜLLER, Joseph Theodor, 1931. Geschichte der Böhmischen Brüder (Herrnhut: Missionsbuchhandlung)

[27] NEBESKÝ, Václav, 1845. "Písně bratra Jana Augusty, kteréž dělal ve vězení", Časopis českého Museum 19, s. 595–604

[28] PROCHÁZKA, Josef (ed.), 1869. Konfessí Bratrská, aneb, Počet z víry a učení, i náboženství Bratří Českých (Praha, Slovanské nakladatelství) (dostupné též na http://www.e-cirkev.cz/data/att/Bratrsk%C3%A9%20vyzn%C3%A1n%C3%AD%20v%C3%ADry.pdf [přístup 1. 8. 2013])

[29] ŘÍČAN, Rudolf, 1957. Dějiny Jednoty bratrské (Praha: Kalich)

[30] SMÉKALOVÁ, Kateřina, 2007. Kancionál Jana Roha a Kancionál ivančický. Příspěvek k vymezení pojmu redakce ve sféře bratrské hymnografie, bakalářská práce, Brno: Masarykova univerzita, FF, Ústav hudební vědy [http://is.muni.cz/th/145817/ff_b/]

[31] SMÉKALOVÁ, Kateřina, 2009. České kancionály 1. poloviny 16. století – technika a typy redakčních úprav jejich obsahů, diplomová práce, Brno: Masarykova univerzita, FF, Ústav hudební vědy [http://is.muni.cz/th/145817/ff_m/]

[32] SMOLÍK, Josef, 1984. Bratr Jan Augusta (Praha: Kalich)

[33] ŠKARPOVÁ, Marie, 2006. Katalog všech písňových textů Kancionálu českého (Příloha), disertační práce, Brno: Masarykova univerzita, FF, Ústav české literatury a knihovnictví [http://is.muni.cz/th/11487/ff_d/priloha_rej.txt%20-%20399k]

[34] Hymnorum Thesaurus Bohemicus [online databáze]. Dostupné z: http://www.clavmon.cz/htb/

[35] Knihopis Digital [online databáze]. Dostupné z: http://www.knihopis.org

[36] Melodiarium Hymnologicum Bohemiae [online databáze]. Dostupné z: http://www.firmadat.cz/melodiarium/sources.php?

[37] Theophilos Bible Software [freeware]. Dostupné z: http://www.theophilos.com/lib01.asp