Podoby grotesknosti v novele Miloše Urbana Michaela

Title: Podoby grotesknosti v novele Miloše Urbana Michaela
Variant title:
  • Manifestations of grotesqueness in the novella Michaela by Miloš Urban
Source document: Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 100-112
Extent
100-112
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study deals with grotesqueness as an aesthetic category of expression that is significant for works of fiction by Miloš Urban, especially for the novella Michaela. Události v klášteře svatého Anděla (Michaela. Events in the monastery of the Holy Angel, 2004). On the basis of the analysis of emblematic motifs (masks, disguises, mirrors, etc.) and characters (monster, double, stranger, etc.), the present study shows the artistic procedures and principles of the grotesqueness (for example hybridism, exaggeration), its specific forms and transformations in the mentioned novella and also suggests some possibilities of its interpretation.
References
[1] UNTERWASSER, Max, 2004. Michaela. Události v klášteře svatého Anděla (Praha: Argo)

[2] URBAN, Josef, 1998. Poslední tečka za rukopisy. Nová literatura faktu. (Praha: Argo)

[3] URBAN, Miloš, 2001a. Hastrman. Zelený román (Praha: Argo)

[4] URBAN, Miloš, 2001b. Sedmikostelí. Gotický román z Prahy, 2. vyd. (Praha: Argo)

[5] URBAN, Miloš, 2003a. "Běloruska", in Schůzky s tajemstvím (Jihlava: Listen), s. 99–112

[6] URBAN, Miloš, 2003b. Stín katedrály. Božská krimikomedie (Praha: Argo)

[7] URBAN, Miloš, 2005. Santiniho jazyk. Román světla (Praha: Argo)

[8] URBAN, Miloš, 2008. Michaela. Události v klášteře svatého Anděla (Praha: Argo)

[9] BACHTIN, Michail Michajlovič, 2007. François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, 2. vyd. (Praha: Argo)

[10] BAUDRILLARD, Jean, 2001. Dokonalý zločin (Olomouc: Periplum)

[11] BEKE, Márton, 2003. "Aluze v Urbanově románu Hastrman", in Postmodernismus v české a slovenské próze. (Opava: Slezská univerzita v Opavě), s. 152–158

[12] BOLECKI, Włodzimierz, 1998. "Od potworów do znaków pustych. Z dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne", in týž: Pre-teksty i teksty. Z zagadnień związków międzytekstowych w literaturze polskiej XX wieku, 2. vyd. (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN), s. 109–165

[13] ECO, Umberto, 2002. "O zrcadlech", in týž: O zrcadlech a jiné eseje (Praha: Mladá fronta), s. 13–50

[14] FIALOVÁ, Alena (ed.), 2014. V souřadnicích mnohosti. Česká literatura první dekády jedenadvacátého století v souvislostech a interpretacích (Praha: Academia)

[15] FIC, Igor, 2001. "Hastrman aneb Dej, o čem doma nevíš", Tvar 12, č. 20, s. 1 a 4–5

[16] FISCHER, Otokar, 1965. "Dějiny dvojníka", in týž: Duše – slovo – svět (Praha: Československý spisovatel), s. 64–104

[17] GENETTE, Gérard, 1997. Paratexts. Thresholds of Interpretation (Cambridge: Cambridge University Press)

[18] HODROVÁ, Daniela a kol., 2001. …na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století (Praha: Torst)

[19] HRTÁNEK, Petr, 2007. Kacíři, rouhači, ironikové (v současné české próze) (Brno – Ostrava: Host)

[20] CHUCHMA, Josef, 2005. "Psát, ale nepodepsat se: dvě prózy, pod nimiž se možná skrývá tentýž autor," Mladá fronta Dnes, 19. 3., příl. Kavárna, s. 4

[21] Kol. autorů (red. Hruška, P. – Machala, L. – Vodička, L. – Zizler, J.), 2008. V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích (Praha: Academia)

[22] KUBÍNOVÁ, Marie, 1997. "Prostory víry a transcendence. Kostel, chrám a boží muka v novodobé české literatuře", in Hodrová, D. a kol. Poetika míst. Kapitoly z literární tematologie (Praha: H&H), s. 125–176

[23] LEWIS, Matthew Gregory, 1971. Mnich. Romantický román (Praha: Odeon)

[24] MATOUŠEK, Petr, 2004. Bůh, anebo balamutící bublina? Právo, 31. 8., s. 12

[25] PLESNÍK, Ľubomír, 2008. "Výrazová kategória", in Plesník, Ľ. a kol. Tezaurus estetických výrazových kvalít (Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), s. 15–21

[26] POHL, Milan, 2004. Unterwasser--? Ikarie 15, č. 11, s. 44

[27] SCHMIDT, Nora, 2012. "Krimi, Raumerfahrung und Tourismus. Perspektivwechsel in den Krimis "Sedmikostelí" und "Stín katedrály" von Miloš Urban", in Colombi, M. (Hg.) Stadt – Mord – Ordnung. Urbane Topographien des Verbrechens in der Kriminalliteratur aus Ost- und Mitteleuropa (Leipzig: GWZO Universität Leipzig), s. 261–286

[28] THOMSEN, Christian W., 2006. "Groteskno", in Nünning, A. (ed.) Lexikon teorie literatury a kultury (Brno: Host), s. 279–280

[29] VANĚK, Jiří – ŠABÍK, Vincent – BILIŃSKI, Krysztof, 2008. "Grotesknosť výrazu", in Plesník, Ľ. a kol. Tezaurus estetických výrazových kvalít (Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), s. 379–381

[30] ŽILKA, Tibor, 1996. "Groteska v postmoderne", Tvar 7, č. 8, s. 5–6