Velikonoční symbolika v lyrice Adama Michny z Otradovic

Title: Velikonoční symbolika v lyrice Adama Michny z Otradovic
Variant title:
  • Easter symbols in the lyric poetry by Adam Michna from Otradovice
Source document: Bohemica litteraria. 2016, vol. 19, iss. 1, pp. 40-71
Extent
40-71
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Seen in the context of previous Catholic song production, the literary and musical work by the  Czech baroque organist and composer Adam Michna from Otradovice (c. 1600–1676) was very innovative. The study focuses on an analysis of several symbols in Easter songs from Michna's hymnbooks Česká mariánská muzika (Czech Marian Music, 1647) and Svatoroční muzika (Holy Year Music, 1661).
References
[1] ŠKARKA, Antonín, 1985. Adam Michna z Otradovic: básnické dílo (Praha: Odeon)

[2] ČEJKA, Mirek, 1999. Adam Michna z Otradovic. Básnické dílo: texty písní 1647–1661 (Praha: Nakladatelství Lidové noviny)

[3] KOPECKÝ, Milan, 1994. Fridrich Bridel: básnické dílo (Praha: Torst)

[4] LEHÁR, Jan, 1972. "Brideliana I.: Bridelův Mundus Symbolicus", Studia Comeniana et historica 2, č. 3, s. 99–113

[5] LEHÁR, Jan, 1972. "Brideliana II.: Bridelovy básnické meditace, jejich výstavba a geneze", Studia Comeniana et historica 2, č. 4, s. 119–130

[6] MALURA, Jan, 2010. "Meditace o nebi nejen u Bridela", in Marie Škarpová et al.: Omnibus fiebat omnia: kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (1619–1680) (Praha: Státní oblastní archiv v Praze, Státní okresní archiv Kutná Hora, Antiqua Cuthna, sv. 4), s. 73–81

[7] MALURA, Jan, 2001. "Metaforika mariánských písní Adama Michny z Otradovic", Hudební věda 38, č. 1–2, s. 72–80

[8] MALÝ, Tomáš; SUCHÁNEK, Pavel, 2013. Obrazy očistce: studie o barokní imaginaci (Brno: Matice moravská)

[9] ROYT, Jan; ŠEDINOVÁ, Hana, 1998. Slovník symbolů: kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. 1. vydání (Praha: Mladá fronta)

[10] RULÍŠEK, Hynek, 2006. Postavy, atributy, symboly: slovník křesťanské ikonografie. 2. upravené vydání (České Budějovice: Karmášek)

[11] SEHNAL, Jiří, 1989. "Adam Michna z Otradovic – předmluva", Jiří Sehnal a Libor Štukavec: Adam Michna z Otradovic. Česká mariánská muzika. 1. vydání (Praha: Supraphon), s. 7–9

[12] SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela, 2006. "Ještě k motivické exkluzivitě v barokní literatuře, zčásti i nadnárodně", in S. Fedrová: Otázky českého kánonu: Sborník příspěvků z  III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky Hodnoty a  hranice. Svět v  české literatuře, česká literatura ve světě Praha 28. 6.–3. 7. 2005 (Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR), s. 330–336

[13] STICH, Alexandr, 1994. "Magnet a pelikán – dva exkluzivní barokní motivy", in Zuzana Pokorná: Česká literatura doby baroka. Sborník příspěvků k české literatuře 17. a 18. století (Praha: Památník národního písemnictví), s. 89–115

[14] STUDENÝ, Jaroslav, 1992. Křesťanské symboly (Olomouc)

[15] SVATOŠ, Martin, 1994. "Jiljí od sv. Jana Křtitele, Fridrich Bridel a jejich tázání: Co člověk?", in Zuzana Pokorná: Česká literatura doby baroka. Sborník příspěvků k české literatuře 17. a 18. století (Praha: Památník národního písemnictví), s. 117–157

[16] ŠKARKA, Antonín, 1967. "Novost básnického umění Adama Michny z Otradovic", Acta Universitatis Carolinae, Philologica 1–3, s. 145–168

[17] TICHÁ, Zdeňka, 1976. Adam Václav Michna z Otradovic (Praha: Melantrich)