Svět pod napětím

Title: Svět pod napětím
Variant title:
  • The world under tension
Author: Harák, Ivo
Source document: Bohemica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1, pp. 73-87
Extent
73-87
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The end of the 18th century and the beginning of the 19th century appear to have been a turning point in many ways as well as a key period for understanding the subsequent literary evolution. Areas in which tensions caused by historical processes became strongly evident were, for instance, the life styles and attitudes of the aristocracy, the intellectual atmosphere, the status of women in the society and the emergence of ego-documentary genres. With reference to the above-mentioned topics, this essay deals with two editions of ego-documentary texts written by two young noblewomen who spent their youth during the period of sentimentalism and romanticism. This essay demonstrates how strong the preserving role of states and cultural traditions was and to what extent individual – and in some passages even literary – features of the authors can be considered. (This literariness may also be caused by the fact that ego-documentaries have gradually become a valid part of literary context as well as by the fact that through ego-documentaries even traditional prose genres have been modified.)
References
[1] SOBKOVÁ z Kornic, Gabriela, provdaná ze Spens–Booden, 2009. Deníkové rodinné záznamy (1785–1808). (Praha: Scriptorium)

[2] ze SCHWARZENBERGU, Gabriela, 2006. Krátká cesta životem a Evropou. (Praha: Scriptorium)

[3] BAKER–BENTFIELD, George J., 1992. The Curse of Senzibility. Sex and Society in Eighteeth–Century Britain. (Chicago: Chicago University Press)

[4] BASTL, Beatrix, 2000. Tugend, Liebe, Ehre. Die adelige Frau in der Früher neuzeit (Wien–Köln–Weimar: Böhlau Verlag)

[5] ČAPSKÁ, Veronika – MARKOVÁ, Veronika, 2009. "Úvodní studie", in Sobková z Kornic, Gabriela, provdaná ze Spens–Booden, Deníkové rodinné záznamy (1785 –1808) (Praha: Scriptorium), s. 12–108

[6] DEKKER, Rudolf, 2002. Egodokuments and History. Autobiographical Writings in its Social Context since Middle Ages (Hilversum: Uitgeverij Verloren)

[7] ELLIS, Markman, The politics of Senzibility. Race, gender and commerce in the sentimental novel (Cambridge: Cambridge University Press)

[8] HABERMAS, Jürgen, 2006. Strukturální přeměna veřejnosti. (Praha: Filosofia)

[9] HARÁK, Ivo, 2013. "Dvě knihy, které bychom neměli přehlédnout", PLŽ 12, č. 2, s. 24–25

[10] HLAVAČKA, Milan, 1996. Cestování v éře dostavníku (Praha: Argo)

[11] KROUPA, Jiří, 2006. Alchymie štěstí: pozdní osvícenství a moravská společnost 1770 –1810 (Brno: ERA)

[12] KUBEŠ, Jiří, 2004. "Úvodní studie", in Kryštof Václav z Nostic, Deník z cesty do Nizozemí v roce 1705 (Praha: Scriptorium), s. 10–112

[13] LENDEROVÁ, Milena – PLŠKOVÁ, Jarmila, 2006. "Úvodní studie", in ze Schwarzenbachu, Gabriela: Krátká cesta životem a Evropou (Praha: Scriptorium), s. 10–65

[14] MOCNÁ, Dagmar, 2004. "Deníky", in Mocná, Dagmar – Peterka, Josef a kol., Encyklopedie literárních žánrů (Praha – Litomyšl: Paseka), s. 98–106

[15] PÁNEK, Jaroslav, 1995. "Cestování jako modernizační činitel středověké a raně novověké společnosti", in Bobková, Lenka – Neudertová, M. (eds.): Cesty a cestování v životě společnosti (Ústí nad Labem: UJEP), s. 14–21

[16] RATAJOVÁ, Jana – STRNADOVÁ, L., 2013. "Gender a bádání o raném novověku", in Cerman, I. – Koldinská, Marie (eds.): Základní problémy studia raného novověku (Praha: Scriptorium), s. 50–64

[17] HOJDA, Zdeněk: Gabriela ze Schwarzenbergu: Krátká cesta životem a Evropou. http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2007/1/gabriela-ze-schwarzenbergu-kratka-cesta-zivotem-a-evropou/ (online cit. 20. 6. 2013)

[18] PAVLÍČKOVÁ, R.: Veronika Čapská – Veronika Marková (eds.): Gabriela Sobková z Kornic, provdaná ze Spens-Boden: Deníkové rodinné záznamy (1785–1808). http://dejinyasoucasnost.cz/archiv/2010/9/veronika-capska-veronika-markova-eds-gabriela-sobkova-z-kornic-provdana-ue-spens-boden/ (cit. 20. 6. 2013)