Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická 2002, vol. 50, iss. U7

Image
Year
2002
Publication year
2002
ISSN
1211-6971
ISBN
80-210-2814-9
hidden section Editorial
Page Title
[7]-8 Editorial | pdficon
Sociální hlediska výchovy a vzdělávání – Social aspects of education
Page Title
[9]-29 Paradoxy globalizácie, vzdelanie a sociálny rozvoj Tokárová, Anna | pdficon
[31]-45 Axiologické aspekty multikulturního vzdělávání Szerląg, Alicja | pdficon
[47]-61 Kultura školy jako předmět výzkumu Pol, Milan; Hloušková, Lenka; Novotný, Petr; Václavíková, Eva; Zounek, Jiří | pdficon
[63]-75 Sociální klima ve třídách českých škol : porovnání nálezů z empirických šetření Průcha, Jan | pdficon
[77]-91 Možnosti vzájemné podpory a spolupráce školy a rodiny Rabušicová, Milada; Čiháček, Vlastimil | pdficon
Zpráva o výzkumu – Research report
Page Title
[93]-98 České a zahraniční grantové nabídky a jejich využívání školami sekundární a terciární úrovně - ukončení první fáze projektu Šeďová, Klára; Václavíková, Eva | pdficon
Studentské práce – Student studies
Page Title
[99]-110 Obraz školy a školství v českých médiích Kunzová, Zuzana; Šeďová, Klára | pdficon
[111]-118 Vývoj české vzdělávací politiky a porovnání jejích klíčových témat se vzdělávací politikou Evropské unie v období 90. let Boček, Libor | pdficon
Zprávy z konferencí – Conferences
Page Title
[119]-122 ECER 2001: Evropská konference pedagogického výzkumu Novotný, Petr | pdficon
[123]-126 Konference ERNAPE 2001 : spolupráce mezi rodinami, školami a komunitami Emmerová, Kateřina | pdficon
Medailon – Profile
Page Title
[127]-128 Životní jubileum docentky Zdenky Veselé Zounek, Jiří | pdficon