[Kolarič, Rudolf. Slovenski otroški govor]

Title: [Kolarič, Rudolf. Slovenski otroški govor]
Author: Ohnesorg, Karel
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, vol. 11, iss. A10, pp. 220-221
Extent
220-221
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Kolarič, Rudolf. Slovenski otroški govor. Novi Sad, 1959. s. 229-258. Godišnjak filozofskog fakulteta u Novom Sadu, knjiga IV.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.