V1

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická
Year: 1998
Volume: 47
Issue: V1
Issue title
Milanu Suchomelovi k sedmdesátinám
Publication year
1998
ISSN
1213-2144
ISBN
80-210-2014-8
Note
  • Na titulním listě chybně uvedeno "řada literárněvědná", správně "řada literárněvědná bohemistická".
Články – Articles – Aufsätze – Статьи
Title Document
Místo portrétu : (dva příležitostné texty) | [5]–8
Pešat, Zdeněk; Kundera, Ludvík
PDF
Soupis prací profesora PhDr. Milana Suchomela, CSc. | [9]–11
Kudrnáč, Jiří
PDF
O třech "životech" z vrcholné gotiky | [13]–17
Kopecký, Milan
PDF
Rytíř křesťanský Václava Budovce z Budova | [19]–24
Bočková, Hana
PDF
Ke genezi obrazu Jana Nepomuckého v české barokní homiletice | [25]–30
Horáková, Michaela
PDF
K funkci periodik tzv. moravské literární kritiky konce 19. století | [31]–34
Kudrnáč, Jiří
PDF
Florianův kult Kryštofa Kolumba jakožto světce | [35]–40
Bednářová, Jitka
PDF
Nad literárním odkazem Roberta Konečného | [41]–44
Jeřábek, Dušan
PDF
Renčovy veršované pohádky | [45]–49
Nováková, Luisa
PDF
Pokus o rozbor Třetí (elegie) Jiřího Ortena | [51]–56
Strnadlová, Zuzana
PDF
Derridova zmnohonásobená interpretace kafkovského zakletí | [57]–66
Kožmín, Zdeněk
PDF
Pocta interpretům | [67]–74
Fišer, Zbyněk
PDF
Svědectví Josefa Jedličky | [75]–83
Přibáňová, Alena
PDF
Vypravěč - vyprávění - text | [85]–87
Trávníček, Jiří
PDF
Martin Josef Stöhr: Teď noci | [89]–93
Balaštík, Miroslav
PDF