Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1990-1992, vol. 39-41, iss. F34-36

Image
Year
1990-1992
Publication year
1993
ISBN
80-210-0699-4
Note
  • Památce Václava Richtra
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová část
Page Title
Obrazová část | pdficon
Články – Articles – Aufsätze
Page Title
[7]-20 Epistemologický obrat na ceste historika umenia Bakoš, Ján | pdficon
[21]-31 Metodologický přínos Václava Richtra Kudělka, Zdeněk | pdficon
[33]-69 Prostor a jeho problematika Patočka, Jan | pdficon
[71]-86 Farní kostel sv. Jana Křtitele v Urbanově Richter, Václav | pdficon
[87]-93 Formální analýza tzv. Přemyslovského paláce v Olomouci a klasicizující ornamentika románského dómu v Lundu Hlobil, Ivo | pdficon
[95]-104 Olivetská hora v Modřicích u Brna : poznámky k revizi názorů Chamonikolasová, Kaliopi | pdficon
[105]-115 Plumenau - Austerlitz - Seelowitz : unbekannte Darstellungen mährischer Schlossbauten aus dem frühen 18. Jahrhundert Lorenz, Hellmut | pdficon
[117]-131 Osvícenství a jeho protipól : poznámky k námětům skic Josefa Winterhaldera ml. Kroupa, Jiří | pdficon
[133]-147 Mladá léta Leopolda Bauera Vybíral, Jindřich | pdficon
[149]-162 K historii a autorství paláce Morava v Brně Krčálová, Lenka | pdficon
[163]-177 Krajinomalba jako projev hledání domova : přirozený názor na svět v italském renesančním malířství Sedlář, Jaroslav | pdficon
[179]-181 Závěrečný projev Zemina, Jaromír | pdficon
Materiály – Materiaux – Materialien
Page Title
[183]-204 Výzkum románské architektury na Moravě VI Kudělka, Zdeněk; Borský, Pavel; Konečný, Lubomír Jan; Samek, Bohumil | pdficon
204-205 Malíři františkánského konventu v Olomouci Sehnal, Jiří | pdficon
205-207 Ein Hochaltarentwurf für Mährisch Trübau von Vincenzo Fanti Rizzi, Wilhelm Georg | pdficon
207-210 Umělecká výzdoba brněnského salónu na konci 18. století Kroupa, Jiří | pdficon
210-214 Olomoucká léta profesora Václava Richtera (1946-1955) Krsek, Ivo | pdficon
214-216 Sochař Nunzio Di Stefano Sedlář, Jaroslav | pdficon
216-218 Zentralinstitut für Kunstgeschichte v Mnichově Konečný, Lubomír Jan | pdficon
Recenze – Comptes rendu – Rezensionen
Page Title
[219]-223 [Lorenz, Hellmut. Domenico Martinelli und die österreichische Barockarchitektur] Kudělka, Zdeněk | pdficon
hidden section Seznam ilustrací
Page Title
[225]-227 Seznam ilustrací | pdficon