Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1996, vol. 45, iss. F40

Image
Year
1996
Publication year
1997
ISSN
1211-7390
ISBN
80-210-1568-3
Note
  • Památce univ. prof. Alberta Kutala (9. 1. 1904 - 27. 12. 1976)
  • In memory of prof. Albert Kutal (9. 1. 1904 - 27. 12. 1976)
Department FF MU
Topic