Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2004, vol. 53, iss. F48