F3

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná
Year: 1959
Volume: 8
Issue: F3
Publication year
1959
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Title Document
Obrazová příloha PDF
hidden section Errata
Title Document
Errata PDF
Články – Статьи – Aufsätze
Title Document
Studie o italské manýristické architektuře | [5]–29
Kudělka, Zdeněk
PDF
K otázce lidových prvků v rokokovém malířství | [30]–45
Krsek, Ivo
PDF
Oratorien und Kantaten von G.Fr. Händel auf dem mährischen Schloße von Náměšť : (Beitrag zur 200jährigen Todesfeier des Meisters) | [46]–67
Racek, Jan
PDF
Durdíkovo pojetí "estetické pravdivosti" : (z dějin noeticko-sémantických problémů v českém formalismu) | [68]–79
Sus, Oleg
PDF
Materiály – Материалы – Materialien
Title Document
Leoš Janáček Adolfu Veselému | [80]–84
Štědroň, Bohumír
PDF
K výzkumu absolutního sluchu | 84–88
Pečman, Rudolf
PDF
Castrum doloris za Rombalda z Collalto ve Vídni | 88–89
Richter, Václav
PDF
Recenze – Рецензии – Rezensionen
Title Document
[Forssman, Erik. Säule und Ornament: Studien zum Problem des Manierismus in den nordischen Säulenbüchern und Vorlageblättern des 16. und 17. Jahrhunderts] | [90]–95
Kudělka, Zdeněk
PDF
Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 17 (1956) | 95–96
Kudělka, Zdeněk
PDF
[Karbusický, Vladimír; Pletka, Václav, ed. Dělnické písně] | 96–98
Vetterl, Karel
PDF
[Janáček, Leoš. Fejetony z Lidových novin] | 98–99
Fukač, Jiří
PDF
[Schäffer, Bogusław. Nowa muzyka: problemy współczesnej techniki kompozytorskiej] | 99–101
Poledňák, Ivan
PDF
Zprávy – Сообщения – Nachrichten
Title Document
Leoš Janáček a soudobá hudba : (na okraj mezinárodního hudebněvědného kongresu, který se konal v Brně v říjnu 1958) | [102]–106
Straková, Theodora
PDF
K jedné sporné otázce v sovětské estetice : (o tzv. specifičnosti předmětu umění) | 106–111
Sus, Oleg
PDF
Title Document
Výměna - Обмен - Books received - Bucheingänge | [113]
PDF