Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 2003, vol. 52, iss. F47