Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1973, vol. 22, iss. F17

Image
Year
1973
Publication year
1974
Note
  • K nedožitým šedesátinám zasloužilého umělce profesora Bohdana Laciny
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Články – Статьи – Articles – Aufsätze
Page Title
[7]-13 Malířský odkaz Bohdana Laciny : zahajovací projev na umělcově posmrtné výstavě v Moravské galerii v Brně dne 19. dubna 1973 Hlušička, Jiří | pdficon
[15]-54 Čtyřicátá léta v díle Bohdana Laciny : humanismus jako integrující princip Lacinovy poetiky Sedlář, Jaroslav | pdficon
[55]-62 K výkladu díla Bohdana Laciny : (několik poznámek na dvě témata) Dufek, Antonín | pdficon
[63]-85 K otázkám parléřovského sochařství Kutal, Albert | pdficon
[87]-95 "Monsù Desiderio" - François de Nome : glosy k výkladu jeho díla Preiss, Pavel | pdficon
[97]-112 Zur Interpretation der Kunst zwischen zwei Epochen : Skizze einer Monographie über F.A. Maulbertsch (1724-1796) Krsek, Ivo | pdficon
[113]-123 Vier italienische Landschaften aus der Schloßgalerie in Vizovice : (Paolo Alboni, Alessandro Magnasco) Jirka, Antonín | pdficon
[125]-140 Motiv "jízdy na kohoutu" v mezinárodní tradici : příspěvek k ikonografii zlidovělé grafiky Jeřábek, Richard | pdficon
[141]-155 Činnost Adolfa Loose v Československu : I Kudělka, Zdeněk | pdficon
[157]-167 Secesní architektura v Brně Sedlák, Jan | pdficon
[169]-179 Raná tvorba zakladatelů českého moderního malířství ve sbírkách Moravské galerie v Brně Hlušička, Jiří | pdficon
Materiály – Материалы – Materiaux – Materialien
Page Title
[181]-184 Poznámky k dílu Jana Adama Nessmanna Stehlík, Miloš | pdficon
184-185 Proslov k otevření výstavy "Památce Josefa Šímy" v Národní galerii v Praze 1. září 1971 Zemina, Jaroslav | pdficon
Page Title
[187]-189 Přehled základních dat o životě a díle profesora Bohdana Laciny Sedlář, Jaroslav | pdficon
hidden section Seznam ilustrací
Page Title
[191]-193 Seznam ilustrací | pdficon