Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1972, vol. 21, iss. F16

Image
Year
1972
Publication year
1973
Note
  • Váženému učiteli, milému kolegovi a drahému příteli universitnímu profesorovi PhDr. Antonínu Friedlovi, DrSc. k životnímu jubileu
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Články – Статьи – Articles – Aufsätze
Page Title
[7]-16 Civitas Pragensis a metropolis Pragensis v Kristiánově legendě Ludvíkovský, Jaroslav | pdficon
[17]-34 Einige Beispiele des "frühgotischen" Historismus in der mährischen Architektur des 15. Jahrhunderts Sedlák, Jan | pdficon
[35]-52 Bemerkungen zum Reiterstandbild des hl. Georg auf der Prager Burg Kutal, Albert | pdficon
[53]-64 Krásná madona ze Zbirohu Denkstein, Vladimír | pdficon
[65]-71 Pozdně gotické skulptury z Lidéřovic Dufek, Antonín | pdficon
[73]-90 Štruktúra a genéza predely oltára sv. Kataríny v kostole sv. Jakuba v Levoči Bakoš, Ján | pdficon
[91]-130 Die Architektur des 17. und 18. Jahrhunderts in Mähren Richter, Václav; Kudělka, Zdeněk | pdficon
[131]-[153] J.B. Mathey und einige Fragen der böhmischen Architektur um 1700 Jirka, Antonín | pdficon
[155]-164 Ferdinand Maxmilián Brokof a Trautsonův náhrobek ve Vídni Blažíček, Oldřich J. | pdficon
[165]-168 Několik poznámek k atribucím daffingerovských drobných podobizen Holešovský, Karel | pdficon
[169]-176 Introductory chapter of the history of photography in Brno Sedlářová, Jitka | pdficon
[177]-185 La peinture cubiste tchèque dans les collections de la Galerie Morave à Brno : (période avant la première guerre mondiale) Hlušička, Jiří | pdficon
[187]-196 Les motifs musicaux dans l'œuvre [i.e. l'oeuvre] de Bohdan Lacina Sedlář, Jaroslav | pdficon
Materiály a zprávy – Материалы – Materiaux – Materialien
Page Title
[197]-200 Materiály k dějinám gotického sochařství Dufek, Antonín | pdficon
201-202 Materiálie k dějinám malířství 18. století na Moravě : (Jos. Stern, Jos. I. Sadler, J.V. Bergl, J. Hoffmann, Jos. Winterhalder ml.) Stehlík, Miloš | pdficon
203-205 Zu den Bildern Maulbertschs in Seelau (Želiv) Krsek, Ivo | pdficon
205 Zur Datierung der Maulbertschen "Susanna" in der Olmützer Galerie Krsek, Ivo | pdficon
206-207 Zpráva o výzkumné činnosti oddělení dějin umění Krsek, Ivo | pdficon
Page Title
[209]-213 Soupis prací prof. dr. Antonína Friedla, DrSc. Dufek, Antonín | pdficon
hidden section Seznam ilustrací
Page Title
[215]-217 Seznam ilustrací | pdficon