Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná 1986-1987, vol. 35-36, iss. F30-31

Image
Year
1986-1987
Publication year
1987
Note
  • Sborník k šedesátinám Zdeňka Kudělky
Department FF MU
Topic
hidden section Obrazová příloha
Page Title
Obrazová příloha | pdficon
Page Title
[7]-9 Nad dílem Zdeňka Kudělky Kroupa, Jiří | pdficon
Page Title
[10]-16 Soupis prací Zdeňka Kudělky | pdficon
Page Title
[17]-32 Glosy k problematice románské Olomouce Konečný, Lubomír | pdficon
Page Title
[33]-39 Kostel sv. Voršily v Praze : k problematice české barokní architektury kolem roku 1700 Naňková, Věra | pdficon
Page Title
[41]-51 Domenico Martinelli in Mähren Lorenz, Hellmut | pdficon
Page Title
[53]-59 Architektura v díle F.Ř.I. Ecksteina Samek, Bohumil | pdficon
Page Title
[61]-71 Příspěvek k architektuře šedesátých let 18. století na Moravě Kroupa, Jiří | pdficon
Page Title
[73]-82 Sochařské kresby Josefa Winterhaldera staršího a Ondřeje Schweigla Stehlík, Miloš | pdficon
Page Title
[83]-88 K dílu Martina Johanna Schmidta ve Vranově u Brna Krsek, Ivo | pdficon
Page Title
[89]-99 Nah und fern : das "Chicago Tribune" - Projekt 1922 von Adolf Loos Worbs, Dietrich | pdficon
Page Title
[101]-103 Dnešek Jánuše Kubíčka Zemina, Jaromír | pdficon
Page Title
[105]-115 Obrazy Miroslava Štolfy Sedlář, Jaroslav | pdficon
hidden section Seznam ilustrací
Page Title
[117]-119 Seznam ilustrací | pdficon